IGFprof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski
 
Dyrektor IGF
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.42
+48 22 55 32 042
malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
 • Fizyka chmur i opadów

 • Turbulencja atmosferyczna

 • Modelowanie numeryczne procesow atmosferycznych

 • Pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu

 • Pomiary zdalne

 • Nieliniowe procesy w atmosferze

Stopnie i tytuły

 • Profesor nauk o Ziemi, 2008.
 • Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998.
  Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych.
 • Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988.
  Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982.
  Tytuł pracy: Wyniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Zatrudnienie

 • od 2002: profesor na Wydziale Fizyki UW
 • 1992-2002: adiunkt w IGF UW
 • 1990-1992: pracownik naukowy w na Wydziale Fizyki Universite du Quebec a Montreal, Kanada
 • 1988-1990: adiunkt w IGF UW
 • 1987-1988: starszy asystent w IGF UW
 • 1982-1986: doktorant w IGF PAN (w 1985 służba wojskowa)

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Pełnione funkcje

 • od 2020 - przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk
 • od 2016 - dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW
 • 2002-2013 - kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

Promotor prac doktorskich

 1. Andrzej Wyszogrodzki, 2001, tytuł: Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej, Wydział Fizyki UW.
 2. Piotr Banat, .2001, tytuł: Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach, Wydział Fizyki UW.
 3. Mirosław Andrejczuk, 2004, tytuł: Wpływ wody na drobnoskalowe turbulencje w chmurach, Wydział Fizyki UW.
 4. Adam Jaczewski, 2005, tytuł:  Analiza statystyczna rozkładu przestrzennego kropel chmurowych obserwowanych w warunkach laboratoryjnych, Instytut Geofizyki PAN.
 5. Marcin Witek, 2008, tytuł:  Sea salt aerosol in global transport models - results, validations, and model imrovements, Wydział Fizyki UW, współpromotor: dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.
 6. Zbigniew Piotrowski, 2010, tytuł: Numerical simulations of convection in geophysical flows”, Wydział Fizyki UW, współpromotor: dr Piotr K. Smolarkiewicz, National Center of Atmospheric Research, Boulder, CO, USA.
 7. Michał Posyniak, 2013, tytuł: Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerozoli atmosferycznych, współpromotor prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej WF UW, Wydział Fizyki UW.
 8. Aleksandra Ewa Kardaś, 2013, tytuł: Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych, Wydział Fizyki UW.
 9. Dariusz Baranowski, 2015, tytuł: Air-sea interaction in tropical atmosphere: influence of ocean mixing on atmospheric processes, współpromotor: prof. dr hab. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA Wydział Fizyki UW.
 10. Emmanuel O Akinlabi, 2020, tytuł: Analysis and numerical reconstruction of small scales for atmospheric turbulence, propotor pomocniczy dr inż. Marta Wacławczyk,  Wydział Fizyki UW.

Popularyzacja nauki

 • współzałożyciel, autor, redaktor portalu http://naukaoklimacie.pl/
 • autorstwo haseł encyklopedycznych (m. in. napisanie od nowa znacznej liczby haseł z dziedziny fizyki atmosfery dla Wielkiej Encyklopedii PWN)
 • tłumaczenie haseł encyklopedycznych dla Encyklopedii Nauki i Techniki
 • autorstwo scenariuszy do encyklopedii multimedialnych PWN
 • wielokrotne spotkania i odczyty w szkołach warszawskich i mazowieckich
 • wykłady popularne dla młodzieży w cyklu PTF i PTG
 • udział w programach i pogadankach telewizyjnych (m. in. TVP, Polsat, TVN)
 • udział w programach radiowych (programy I, III i IV Polskiego Radia, TOK-FM, RMF-FMm, Radio Dla Ciebie).
 • artykuły i wywiady w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Superekspresie", "Sprawach Nauki", "Polityce"
 • wielokrotne wykłady z meteorologii dla żeglarzy
 • wspólautor filmu o globalnym ociepleniu "Mozna Panikować"

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • od 2019 członek Rady naukowej Instytutu Oceanologii PAN
 • 2016-2019: przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN
 • 2016-2019: członek Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
 • 2016-2019: czlonek Komitetu Narodowego do spraw współpracy z IUGG
 • 2015-2019: zastepca przewodniczacego Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2014: członek komitetu organizacyjnego European Turbulence Conference
 • 2007-2015 zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN
 • 2006-2010: członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: członek prezydium Komitetu Geofizyki PAN
 • 2002-2005: członek Rady Programowej Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW
 • 2002-2012: kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery IGF WF UW
 • 2001-2004: członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • 1999: członek rady naukowej Instytutu Geofizyki UW
 • 1996-2003 i od 2008 : członek Rady Wydziału Fizyki UW

Działalność w towarzystwach naukowych

Promotor prac licencjackich i magisterskich

 

Magisteria:

 • Aleksander Curyło: Nieliniowe diagramy mieszania w zastosowaniu do fizyki chmur, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Barbara Żelazińska: Problemy inicjalizacji modelu RAMS, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Piotr Banat: Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Andrzej Wyszogrodzki: Numeryczny model przepływu powietrza atmosferycznego nad terenem o rozbudowanej topografii, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Adam Jaczewski: Analiza procesu mieszania chmury z powietrzem w małych skalach, Wydział Fizyki UW, 1998.
 • Tomasz Sikora: Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, 2000.
 • Marta Cwalina: Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zjawiska klimatyczne Polski i Europy Środkowej, 2001.
 • Barbara Brzóska: Własności optyczne stratocumulusów, Wydział Fizyki UW, 2002.
 • Zbigniew Piotrowski: Mesoscale modeling of atmospheric flows over complicated topography, Wydział Fizyki UW, (MISMAP) 2003.
 • Marcin Witek: Szybki model transferu promieniowania w atmosferze, Wydział Fizyki UW, 2003; współpromotor dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography, USA.
 • Piotr Korczyk: Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Statystyczna prognoza stężeń ozonu w dolnej troposferze, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska UW, 2004.
 • Julita Biszczuk: Analiza rozkładu przestrzennego kropel chmurowych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Piotr Drzewiecki: Modelowanie procesów konwekcyjnych nad południową Polską, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Prosta automatyczna stacja meteorologiczna w szkole pomiar zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, Wydział Fizyki UW, (NKF), 2005.
 • Aleksander Nowiński: Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr hab. Marek Niezgódka, prof. UW, ICM UW.
 • Michał Łopacki: Analiza drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach, Wydział Fizyki UW, (MISMAP), 2006.
 • Jakub Krawczyk: Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr Bogumił Jakubiak, ICM UW.
 • Jerzy Konarski: Mezoskalowa prognoza pogody metodą wiązek, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor prof. dr hab. Roman Żelazny, IPJ.
 • Dariusz Baranowski: Oddziaływanie cyklonów tropikalnych z oceanem. Wydział Fizyki UW, 2010, współpromotor dr Piotr Flatau (Scripps/NRL).
 • Marta Kopeć: Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne. Wydział Fizyki UW, 2010.
 • Anna Górska: Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV). Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Katarzyna Karpińska: Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach. Wydział Fizyki, Astronomii i Imformatyki Stosowanej UJ, 2013, współpromotor: prof. Jakub Zakrzewski
 • Katarzyna Nurowska: Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami.Wydział Fizyki UW, 2014, współpromotor dr Zbigniew Piotrowski, IMGW.
 • Jakub Nowak: Holograficzne pomiary kropelek na granicy chmury w warunkach laboratoryjnych, Wydział Fizyki UW, 2016. 
 • Emmanuel Akilnlabi: Simulation of Cerebrospinal Fluid (CSF) Flow with the Finite Pointset Method (FPM), Wydział Fizyki UW, 2018.

 

Licencjaty:

 • Igor Zalewski: Krótkoterminowe prognozy pogody, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Julita Biszczuk: Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Jacek Szczęsny: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Monika Czarnecka: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Dariusz Pomirski: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Nikodem Dobrzański: Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Adam Staśkiewicz: Rozwój technik rakietowych od starożytności do teraźniejszości ze szczególnym uwzględnieniem rakiet meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2007.
 • Anna Parapura: MSG - Meteosat drugiej generacji - geostacjonarny satelita meteorologiczny: podręcznik uzytkownika obrazów satelitarnych, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Karolina Kucharczyk: Fizyczne podstawy zmiany klimatu, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Jakub Maksymowicz: Ceilometr – lidar mikroimpulsowy do badania pionowej struktury atmosfery. Zasada działania i wizualizacja wyników pomiarów. Wydział Fizyki UW, 2009.
 • Anna Górska: Modelowanie warstwy wierzchołkowej chmury Stratocumulus w warunkach laboratoryjnych. Wydział Fizyki UW, 2011.
 • Katarzyna Nurowska: Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych. Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Jakub Kwiatkowski: High-frequency airborne temperature measurements analyzed with artificial intelligence techniques. Wydział Fizyki UW, 2018.

Działalność redakcyjna

 
Redaktor (associate editor) czasopism:

 Redaktor wydań specjalnych:

 • Atmospheric Research Volume 82, Issues 1-2, Pages 1-462 (November 2006), 14th International Conference on Clouds and Precipitation14th ICCP, 14th International Conference on Clouds and Precipitation Bologna, Italy, Edited by Wojciech W. Grabowski, Alexei V. Korolev, Ulrike Lohmann and Szymon P. Malinowski,
 • New Journal of Physics 10 July 2008 focus issue: "Focus on Cloud Physics" Gregory Falkovich and Szymon P Malinowski, 2008 New J. Phys. 10 075012 doi:10.1088/1367-2630,
 • Acta Geophysica vol. 59, no. 6, Dec. 2011, topical issue "Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations, DOI:10.2478/s11600-011-0057-6, editors: Szymon P. Malinowski, Andrzej A. Wyszogrodzki and Michał Ziemiański.

Recenzje profesorskie

1. dr. hab. Stanisław Pogorzelski, Instytut Oceanologii PAN, 2012.
2. dr hab. Dariusz Stramski, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
3. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
4. dr Włodzimierz (Walter) Kofman, CBK PAN 2014.
5. dr hab. Jan Błęcki, CBK PAN, 2015.

Recenzje prac habilitacyjnych i dorobku naukowego habilitantów

 1. dr Hanna Pawłowska, „Mikrofizyczne i radiacyjne własności chmur stratocumulus”, Instytut Geofizyki PAN, 2000.
 2. dr Tomasz Petelski, “Strumienie aerozoli morskich w przywodniej warstwie atmosfery”, Instytut Oceanologii PAN, 2006.
 3. dr Robert Twardosz, “Dobowy przebieg opadów atmosferycznym w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, 2006.
 4. dr Tymon Zieliński, “Fizyczne właściwości przywodnej warstwy aerozolu w brzegowym obszarze morza”, Instytut Oceanologii PAN, 2007.
 5. dr inż. Paweł Licznar, "Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych", Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2010.
 6. dr Piotr Flatau, „Opracowanie dokładnych rozwiązań problemu rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego na niesferycznych cząstkach w przybliżeniu dyskretnych dipoli (DDA) oraz metody wielokrotnego rozpraszania”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2012.
 7. dr Anita Lewandowska, "Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej", Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, 2012.
 8. dr Daniel Jakubczyk, "Badania termodynamiki parowania swobodnych, pojedynczych kropel w skali mikro i nano”, Instytut Fizyki PAN, 2015.
 9. dr Zenon Nieckarz, “Metody oceny i analiza elektrycznej aktywności burzowej w różnych skalach przestrzennych”, Instytut Geofizyki PAN, 2017.

 

Recenzent prac doktorskich

 

 1. Holger Siebert, „Tethered-Ballon Borne Turbulence measurements in the Cloudy Boundary Layer, Universität Leipzig, Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Niemcy, 2001.
 2. Joanna Strużewska, „Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się podwyższonych stężeń ozonu w dolnej troposferze”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2002.
 3. Kamil Stelmaszczyk, „Analiza sygnałów lidarowych”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2003.
 4. Stefano Redaelli, „Chaos and Noise in the Solar Wind Flow (Chaos i szum w wietrze słonecznym)”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2003.
 5. Katarzyna Michałowska-Knap, „Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2003-2012.
 6. Małgorzata Zdunek, Studium modelowe transportu i przemian ozonu i jego prekursorów w strefie frontu chłodnego”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,2004.
 7. Marcin Zientara, „Badanie parowania naładowanych mikrokropli wody”, Instytut Fizyki PAN, 2004.
 8. Bogdan Rosa, „Analiza turbulencji powstającej za osłoną samolotowego ultraszybkiego termometru chmurowego”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2005.
 9. Marek Strumik, “Testing for nonlinear dynamics in the solar wind plasma”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2006.
 10. Katrin Lehmann, “Experimental Investgations of the Influence of turbulent Mixing on Cloud Microphysical Processes”, Der fakultat der Physik und Geowissenschafen der Universitat Leipzig, Niemcy, 2007.
 11. Paulina Wolkenberg, “Termiczna struktura atmosfery Marsa na podstawie wybranych pomiarów spektrofotometrem PFS podczas misji Mars Express”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2007.
 12. Krzysztof Dekajło: "Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii", Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, 2008.
 13. Anna Wawrzaszek: "Analiza skalowania multiftaktalnego turbulencji wiatru słonecznego”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 2009.
 14. Zenon Nieckarz: „Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, 2009.
 15. Joanna Sławińska: „Impact of Entrainment and Mixing on Optical Properties of Shallow Cumulus Clouds”, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 2011.
 16. Marek Kubicki: „Analiza wpływu turbulencji na strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery”, Instytut Geofizyki PAN, 2011.
 17. Dorota Jarecka: „Mieszanie turbulencyjne a procesy mikrofizyczne w chmurach warstwy granicznej”, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 2012.
 18. Mariusz Zieliński, „Obszarowe charakterysytyki turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego w świetle pomiarów scyntylometrycznych w Łodzi" , Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 2015.
 19. Lech Gawuć, “Metoda szacowania strumienia ciepła jawnego w miastach na podstawie danych satelitarnych i obserwacji naziemnych”, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 2017.
 20. Tomasz Neumann, “Modelowanie pola światła w gęstych ośrodkach optycznych”, Instytut Oceanologii PAN, 2017.
 21. Piotr Markuszewski, "Strumienie aerozolu morskiego w przywodniej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki", Instytut Oceanologii PAN, 2018.
 22. Taraprasad Bhowmick, “A numerical investigation of a few problems in cloud microphysics”, Politecnico di Torino, 2021.

 

 

  Nagrody

  2017 - Wraz z portalem "Nauka o klimacie" zwycięzca w kategorii "zespół" w ogólnopolskim konkursie MNiSW i PAP "Popularyzator Nauki"

  Udział w eksperymentach

  1999 – lipiec i sierpień – udział w projekcie pomiarowym WIFE ("Wild Forest Experiment), (Boulder, Lotnicze pomiary nad pożarami lasów);

  2001 – lipiec – uczestnictwo w projekcie pomiarowym DYCOMS II (San Diego, lotnicze pomiary nad Pacyfikiem);

  2003 – maj – uczestnictwo w kampanii pomiarowej BBC-2 (międzynarodowa kampania w Holandii, pomiary lotnicze w chmurach);

  2007 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej MACRON w ALOMAR, Norwegia (pomiary zdalne aerozolu atmosferycznego);

  2008 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej POST, Zatoka Monterey, USA (pomiary lotnicze w chmurach);

  od 2012 - wyjazdy i pomiary chmur w Umweltforschungsstation Schneefernenhaus;

  2017 - czerwiec- lipiec uczestnictwo w kampanii pomiarowej ACORES.

  2020 - styczen i luty  uczestnictwo w kampanii pomiarowej EUREC4A

   

  • Devenish, B.J., Bartello, P., Brenguier, J.-L., Collins, L.R., Grabowski, W.W., Ijzermans, R.H.A., Malinowski, S.P., Reeks, M.W., Vassilicos, J.C., Wang, L.-P., Warhaft, Z., 2012: Droplet growth in warm turbulent clouds, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 138 , pp. 1401–1429 , 10.1002/qj.1897
  • Stevens B., Lenschow D.H., Vali G., Gerber, H, Bandy, A., Blomquist, B., Brenguier, J.L., Bretherton, C.S., Burnet, F., Campos, T. Chai, S., Faloona, I., Friesen, D., Haimov, S., Laursen, K. Lilly, D.K., Loehrer, S.M., Malinowski, S.P., Morley, B, Petters, M.D., Rogers, D.C., Russell, L., Savic-Jovac, V., Snider, J.R., Straub, D., Szumowski, M.J., Takagi, H. Thornton, D.C. Tschudi, M., Twohy, C., Wetzel, M., van Zanten, M.C., 2003: Dynamics and chemistry of marine stratocumulus – Dycoms-II, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 84 , pp. 579-593 , 10.1175/BAMS-84-5-579

  Projekt badawczy

  Eksperyment

  Doktorzy

  Magistrowie

  Licencjaci

  Rozpraw doktorskich

  Prac magisterskich

  Prac licencjackich

  Magisterska

  Licencjacka