IGFprof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski  
Dyrektor IGF
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.42
+48 22 55 32 042
malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
 • Fizyka chmur i opadów

 • Turbulencja atmosferyczna

 • Modelowanie numeryczne procesow atmosferycznych

 • Pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu

 • Pomiary zdalne

 • Nieliniowe procesy w atmosferze

Stopnie i tytuły

 • Profesor nauk o Ziemi, 2008.
 • Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998.
  Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych.
 • Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988.
  Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982.
  Tytuł pracy: Wzniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Zatrudnienie

 • od 2002: profesor na Wydziale Fizyki UW
 • 1992-2002: adiunkt w IGF UW
 • 1990-1992: pracownik naukowy w na Wydziale Fizyki Universite du Quebec a Montreal, Kanada
 • 1988-1990: adiunkt w IGF UW
 • 1987-1988: starszy asystent w IGF UW
 • 1982-1986: doktorant w IGF PAN (w 1985 służba wojskowa)

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Pełnione funkcje

 • od 2020 - przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk
 • od 2016 - dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW
 • 2002-2013 - kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

Promotor prac doktorskich

 • Andrzej Wyszogrodzki, 2001, tytuł: Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej, Wydział Fizyki UW.
 • Piotr Banat, .2001, tytuł: Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach, Wydział Fizyki UW.
 • Mirosław Andrejczuk, 2004, tytuł: Wpływ wody na drobnoskalowe turbulencje w chmurach, Wydział Fizyki UW.
 • Adam Jaczewski, 2005, tytuł:  Analiza statystyczna rozkładu przestrzennego kropel chmurowych obserwowanych w warunkach laboratoryjnych, Instytut Geofizyki PAN.
 • Marcin Witek, 2008, tytuł:  Sea salt aerosol in global transport models - results, validations, and model imrovements, Wydział Fizyki UW, współpromotor: dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.
 • Zbigniew Piotrowski, 2010, tytuł: Numerical simulations of convection in geophysical flows”, Wydział Fizyki UW, współpromotor: dr Piotr K. Smolarkiewicz, National Center of Atmospheric Research, Boulder, CO, USA.
 • Michał Posyniak, 2013, tytuł: Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerozoli atmosferycznych, współpromotor prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej WF UW, Wydział Fizyki UW.
 • Aleksandra Ewa Kardaś, 2013, tytuł: Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych, Wydział Fizyki UW.
 • Dariusz Baranowski, 2015, tytuł: Air-sea interaction in tropical atmosphere: influence of ocean mixing on atmospheric processes, współpromotor: prof. dr hab. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA Wydział Fizyki UW.
 • Emmanuel O Akinlabi, 2020, tytuł: Analysis and numerical reconstruction of small scales for atmospheric turbulence, propotor pomocniczy dr inż. Marta Wacławczyk,  Wydział Fizyki UW.

Popularyzacja nauki

 • współzałożyciel, autor, redaktor portalu http://naukaoklimacie.pl/
 • autorstwo haseł encyklopedycznych (m. in. napisanie od nowa znacznej liczby haseł z dziedziny fizyki atmosfery dla Wielkiej Encyklopedii PWN)
 • tłumaczenie haseł encyklopedycznych dla Encyklopedii Nauki i Techniki
 • autorstwo scenariuszy do encyklopedii multimedialnych PWN
 • wielokrotne spotkania i odczyty w szkołach warszawskich i mazowieckich
 • wykłady popularne dla młodzieży w cyklu PTF i PTG
 • udział w programach i pogadankach telewizyjnych (m. in. TVP, Polsat, TVN)
 • udział w programach radiowych (programy I, III i IV Polskiego Radia, TOK-FM, RMF-FMm, Radio Dla Ciebie).
 • artykuły i wywiady w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Superekspresie", "Sprawach Nauki", "Polityce"
 • wielokrotne wykłady z meteorologii dla żeglarzy
 • wspólautor filmu o globalnym ociepleniu "Mozna Panikować"

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • od 2019 członek Rady naukowej Instytutu Oceanologii PAN
 • 2016-2019: przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN
 • 2016-2019: członek Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
 • 2016-2019: czlonek Komitetu Narodowego do spraw współpracy z IUGG
 • 2015-2019: zastepca przewodniczacego Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2014: członek komitetu organizacyjnego European Turbulence Conference
 • 2007-2015 zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN
 • 2006-2010: członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: członek prezydium Komitetu Geofizyki PAN
 • 2002-2005: członek Rady Programowej Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW
 • 2002-2012: kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery IGF WF UW
 • 2001-2004: członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • 1999: członek rady naukowej Instytutu Geofizyki UW
 • 1996-2003 i od 2008 : członek Rady Wydziału Fizyki UW

Działalność w towarzystwach naukowych

Promotor prac licencjackich i magisterskich

 

Magisteria:

 • Aleksander Curyło: Nieliniowe diagramy mieszania w zastosowaniu do fizyki chmur, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Barbara Żelazińska: Problemy inicjalizacji modelu RAMS, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Piotr Banat: Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Andrzej Wyszogrodzki: Numeryczny model przepływu powietrza atmosferycznego nad terenem o rozbudowanej topografii, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Adam Jaczewski: Analiza procesu mieszania chmury z powietrzem w małych skalach, Wydział Fizyki UW, 1998.
 • Tomasz Sikora: Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, 2000.
 • Marta Cwalina: Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zjawiska klimatyczne Polski i Europy Środkowej, 2001.
 • Barbara Brzóska: Własności optyczne stratocumulusów, Wydział Fizyki UW, 2002.
 • Zbigniew Piotrowski: Mesoscale modeling of atmospheric flows over complicated topography, Wydział Fizyki UW, (MISMAP) 2003.
 • Marcin Witek: Szybki model transferu promieniowania w atmosferze, Wydział Fizyki UW, 2003; współpromotor dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography, USA.
 • Piotr Korczyk: Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Statystyczna prognoza stężeń ozonu w dolnej troposferze, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska UW, 2004.
 • Julita Biszczuk: Analiza rozkładu przestrzennego kropel chmurowych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Piotr Drzewiecki: Modelowanie procesów konwekcyjnych nad południową Polską, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Prosta automatyczna stacja meteorologiczna w szkole pomiar zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, Wydział Fizyki UW, (NKF), 2005.
 • Aleksander Nowiński: Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr hab. Marek Niezgódka, prof. UW, ICM UW.
 • Michał Łopacki: Analiza drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach, Wydział Fizyki UW, (MISMAP), 2006.
 • Jakub Krawczyk: Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr Bogumił Jakubiak, ICM UW.
 • Jerzy Konarski: Mezoskalowa prognoza pogody metodą wiązek, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor prof. dr hab. Roman Żelazny, IPJ.
 • Dariusz Baranowski: Oddziaływanie cyklonów tropikalnych z oceanem. Wydział Fizyki UW, 2010, współpromotor dr Piotr Flatau (Scripps/NRL).
 • Marta Kopeć: Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne. Wydział Fizyki UW, 2010.
 • Anna Górska: Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV). Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Katarzyna Karpińska: Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach. Wydział Fizyki, Astronomii i Imformatyki Stosowanej UJ, 2013, współpromotor: prof. Jakub Zakrzewski
 • Katarzyna Nurowska: Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami.Wydział Fizyki UW, 2014, współpromotor dr Zbigniew Piotrowski, IMGW.
 • Jakub Nowak: Holograficzne pomiary kropelek na granicy chmury w warunkach laboratoryjnych, Wydział Fizyki UW, 2016. 
 • Emmanuel Akilnlabi: Simulation of Cerebrospinal Fluid (CSF) Flow with the Finite Pointset Method (FPM), Wydział Fizyki UW, 2018.

 

Licencjaty:

 • Igor Zalewski: Krótkoterminowe prognozy pogody, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Julita Biszczuk: Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Jacek Szczęsny: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Monika Czarnecka: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Dariusz Pomirski: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Nikodem Dobrzański: Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Adam Staśkiewicz: Rozwój technik rakietowych od starożytności do teraźniejszości ze szczególnym uwzględnieniem rakiet meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2007.
 • Anna Parapura: MSG - Meteosat drugiej generacji - geostacjonarny satelita meteorologiczny: podręcznik uzytkownika obrazów satelitarnych, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Karolina Kucharczyk: Fizyczne podstawy zmiany klimatu, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Jakub Maksymowicz: Ceilometr – lidar mikroimpulsowy do badania pionowej struktury atmosfery. Zasada działania i wizualizacja wyników pomiarów. Wydział Fizyki UW, 2009.
 • Anna Górska: Modelowanie warstwy wierzchołkowej chmury Stratocumulus w warunkach laboratoryjnych. Wydział Fizyki UW, 2011.
 • Katarzyna Nurowska: Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych. Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Jakub Kwiatkowski: High-frequency airborne temperature measurements analyzed with artificial intelligence techniques. Wydział Fizyki UW, 2018.

Działalność redakcyjna

 
Redaktor (associate editor) czasopism:

 Redaktor wydań specjalnych:

 • Atmospheric Research Volume 82, Issues 1-2, Pages 1-462 (November 2006), 14th International Conference on Clouds and Precipitation14th ICCP, 14th International Conference on Clouds and Precipitation Bologna, Italy, Edited by Wojciech W. Grabowski, Alexei V. Korolev, Ulrike Lohmann and Szymon P. Malinowski,
 • New Journal of Physics 10 July 2008 focus issue: "Focus on Cloud Physics" Gregory Falkovich and Szymon P Malinowski, 2008 New J. Phys. 10 075012 doi:10.1088/1367-2630,
 • Acta Geophysica vol. 59, no. 6, Dec. 2011, topical issue "Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations, DOI:10.2478/s11600-011-0057-6, editors: Szymon P. Malinowski, Andrzej A. Wyszogrodzki and Michał Ziemiański.

Nagrody

2017 - Wraz z portalem "Nauka o klimacie" zwycięzca w kategorii "zespół" w ogólnopolskim konkursie MNiSW i PAP "Popularyzator Nauki"

Udział w eksperymentach

1999 – lipiec i sierpień – udział w projekcie pomiarowym WIFE ("Wild Forest Experiment), (Boulder, Lotnicze pomiary nad pożarami lasów);

2001 – lipiec – uczestnictwo w projekcie pomiarowym DYCOMS II (San Diego, lotnicze pomiary nad Pacyfikiem);

2003 – maj – uczestnictwo w kampanii pomiarowej BBC-2 (międzynarodowa kampania w Holandii, pomiary lotnicze w chmurach);

2007 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej MACRON w ALOMAR, Norwegia (pomiary zdalne aerozolu atmosferycznego);

2008 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej POST, Zatoka Monterey, USA (pomiary lotnicze w chmurach);

od 2012 - wyjazdy i pomiary chmur w Umweltforschungsstation Schneefernenhaus;

2017 - czerwiec- lipiec uczestnictwo w kampanii pomiarowej ACORES.

2020 - styczen i luty  uczestnictwo w kampanii pomiarowej EUREC4A


 • Devenish, B.J., Bartello, P., Brenguier, J.-L., Collins, L.R., Grabowski, W.W., Ijzermans, R.H.A., Malinowski, S.P., Reeks, M.W., Vassilicos, J.C., Wang, L.-P., Warhaft, Z., 2012: Droplet growth in warm turbulent clouds, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 138 , pp. 1401–1429 , 10.1002/qj.1897
 • Stevens B., Lenschow D.H., Vali G., Gerber, H, Bandy, A., Blomquist, B., Brenguier, J.L., Bretherton, C.S., Burnet, F., Campos, T. Chai, S., Faloona, I., Friesen, D., Haimov, S., Laursen, K. Lilly, D.K., Loehrer, S.M., Malinowski, S.P., Morley, B, Petters, M.D., Rogers, D.C., Russell, L., Savic-Jovac, V., Snider, J.R., Straub, D., Szumowski, M.J., Takagi, H. Thornton, D.C. Tschudi, M., Twohy, C., Wetzel, M., van Zanten, M.C., 2003: Dynamics and chemistry of marine stratocumulus – Dycoms-II, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 84 , pp. 579-593 , 10.1175/BAMS-84-5-579

Projekt badawczy

Eksperyment

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Prac magisterskich

Prac licencjackich

Magisterska

Licencjacka