IGFRozprawa Doktorska

Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Zenon Nieckarz

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

2009


Cofnij