IGFPopularyzacja

W Instytucie Geofizyki popularyzujemy nauki w zakresie tematyki badawczej realizowanej przez wszystkie grupy badawcze. Co roku bierzemy udział w Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym, Dniach Otwartych Kampusu Ochota prowadząc warsztaty terenowe i zajęcia praktyczne w naszych laboratoriach oraz wygłaszając wykłady popularnonaukowe.

Jeśmy aktywni w szkołach gdzie wygłaszamy wykłady oraz uczestniczmy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym GLOBE. W ramach the GLOBE Project prowadzimy szkolenia dla nauczycieli realizujących badania z zakresu meteorologii i klimatologii oraz współorganizujemy zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży z ramach tzw. GLOBE GAMES.

Pracownicy Instytutu są zaangażowani w prowadzenie portalu Nauka o klimacie, gdzie publikowane są informacje na temat stanu wiedzy na temat obserwowanych zmian klimatu.