IGFMateriały dydaktyczne


Przedmioty

FILTR
Przedmiot Koordynator przedmiotu Semestr

Analiza informacji meteorologicznych

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Dynamika atmosfery i ocenu

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Fizyczne Podstawy Teledetekcji

dr hab. Krzysztof Markowicz

zimowy

Fizyka chmur

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

zimowy

Fizyka Procesów Klimatycznych

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

letni

Fotonika

dr hab. Rafał Kotyński, mgr Krzysztof Czajkowski,
mgr Aleksandr Ramaniuk

zimowy

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Mechanizmy klimatyczne - globalne ocieplenie okiem fizyka

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Metody numeryczne w optyce

dr Tomasz Stefaniuk, dr Piotr Wróbel

zimowy

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki (MOMiF)

dr hab. Rafał Kotyński

letni

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Optyka geometryczna i instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Plazmonika

dr Piotr Wróbel, dr Tomasz Stefaniuk

letni

Pracownia geofizyczna I/II

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy/letni

Proseminarium Fotoniki

dr Piotr Wróbel, dr hab. Rafał Kotyński

letni

Przyrządy optometryczne

dr hab. Jacek Pniewski

zimowy

Środowisko obliczeniowe MATLAB I

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Termodynamika atmosfery

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

letni

Turbulencja i warstwa graniczna atmosfery

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny

zimowy

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

zimowy

Wstęp do Optyki Fourierowskiej

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Własność intelektualna i przedsiebiorczość

prof. dr hab. Ryszard Buczyński

zimowy