IGFLearning materials - courses list


FILTER
Course / Leader Field of study Semester

Własność intelektualna i przedsiebiorczość

dr hab. Ryszard Buczyński

winter
details

Optyka Okularowa i Optometria (en)

winter
details

Climate mechanism - global warming by physicist

Fizyka I stopień

winter
details

Cloud Physics

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka atmosfery (en)

winter
details

Optometric instruments

Optyka Okularowa i Optometria (en)

winter
details

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA)

dr Iwona S. Stachlewska

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery (en), Geofizyka (Fizyka, II stopień) (en)

winter
details

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA)

dr Iwona S. Stachlewska

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery (en), Geofizyka (Fizyka, II stopień) (en)

winter
details

Geophysical Laboratory I/II

dr Iwona S. Stachlewska

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery (en), Geofizyka (Fizyka, II stopień) (en), Geofizyka dla Geologów (en)

winter
details

Introduction to Fourier Optics

Optyka Okularowa i Optometria (en)

winter
details

Geometrical and instrumental optics

Optyka Okularowa i Optometria (en)

winter
details

Turbulence and atmospheric boundary layer

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka atmosfery (en), Geofizyka (Fizyka, II stopień) (en)

winter
details

Atmosphere and ocean dynamics

Fizyka (studia II stopnia) (en), Fizyka atmosfery (en), Geofizyka (Fizyka, II stopień) (en)

winter
details

dr Tomasz Stefaniuk, dr Piotr Wróbel

Inżynieria nanostruktur

winter
details

Photonics

dr hab. Rafał Kotyński, mgr Krzysztof Czajkowski,
mgr Aliaksandr Ramaniuk

Inżynieria nanostruktur, Fotonika (en)

winter
details