IGFCurrent projects

Projects archive

Name / Source of financing / Project manager Realisation
Wysokorozdzielcze pomiary temperatury: badanie wymiany turbulencyjnej atmosfera ocean (VHIRES TUREX) podczas kampanii pomiarowej EUREC4A/ATOMIC
NCN, HARMONIA
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2021
Zintegrowane badania lidarowo-radarowe wzajemnego oddziaływania aerozoli i chmur w troposferze
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr Dongxiang Wang
2019 - 2021
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2021
Superresolution hidden in the far-field and spatial-spectral transformations
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2021
Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model
NCN, OPUS
Project manager: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2021
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR, .
2018 - 2020
Untangling microphysical impacts on shallow convective clouds
NCN, OPUS
Project manager: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2017 - 2019
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2020
ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
EC, HORIZON 2020
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2019
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2020
SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)
ESA-ESRIN, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2016 - 2019
Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii
NCN, OPUS
Project manager: dr inż. Marta Wacławczyk
2015 - 2019
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA-ESTEC, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2014 - 2019
Mikrodynamika chmur
NCN, MAESTRO
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2013 - 2019