IGFCurrent projects

Projects archive

Name / Source of financing / Project manager Realisation
Dwójłomność nieliniowości w światłowodach fotonicznych utrzymujących polaryzację do ultraszybkich laserów domieszkowanych tulem
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr inż. Dominik Dobrakowski
2020 - 2022
Deterministic versus stochastic origin of warm rain
NCN, SONATA
Project manager: dr Piotr Dziekan
2019 - 2022
Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Konrad Kossacki
2019 - 2022
Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym
NCN, SONATA
Project manager: dr Tomasz Stefaniuk
2019 - 2022
Quantum-effect-based nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications
FNP, .
Project manager: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
High resolution temperature measurements: investigations of ocean-atmosphere turbulent exchange in the course of EUREC4A-ATOMIC campaign.
NCN, HARMONIA
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2021
Zintegrowane badania lidarowo-radarowe wzajemnego oddziaływania aerozoli i chmur w troposferze
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr Dongxiang Wang
2019 - 2021
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2021
Superresolution hidden in the far-field and spatial-spectral transformations
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2021
Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model
NCN, OPUS
Project manager: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2021
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR, .
2018 - 2021
Untangling microphysical impacts on shallow convective clouds
NCN, OPUS
Project manager: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2017 - 2020
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2020
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2020