IGFCurrent projects

Projects archive

Name / Source of financing / Project manager Realisation
Study of differences in optical and microphysical properties of local agricultural dust and long range transported desert dust
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr Dominika Szczepanik
2021 - 2023
Impact of atomic composition and strong coupling on generation of hot charge carriers in metal nanoparticle-adsorbate structures
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym - zastosowanie technik uczenia maszynowegodoanalizy i rekonstrukcji obrazu.
NCN, SONATA
Project manager: dr inż. Anna Pastuszczak
2020 - 2023
Generacja superkontinuum w zakresie średniej podczerwieni w światłowodzie fotonicznym z rdzeniem wypełnionym cieczą o wysokiej nieliniowości
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr Thuy Van Hoang
2020 - 2022
Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions (LEADER)
NCBiR, .
2020 - 2023
Nanophotonic hybrid materials based on strong coupling of light to excitons
NCN, SONATA BIS
Project manager: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Birefringence of nonlinearity in polarization-maintaining photonic crystal fibers for Tm-doped ultrafast lasers
NCN, PRELUDIUM
Project manager: mgr inż. Dominik Dobrakowski
2020 - 2022
ACTRIS-IMP Actris, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure Implementation Proposal
EC, HORIZON 2020
2020 - 2023
Deterministic versus stochastic origin of warm rain
NCN, SONATA
Project manager: dr Piotr Dziekan
2019 - 2022
Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Konrad Kossacki
2019 - 2022
Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym
NCN, SONATA
Project manager: dr Tomasz Stefaniuk
2019 - 2022
Quantum-effect-based nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications
FNP, .
Project manager: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
High resolution temperature measurements: investigations of ocean-atmosphere turbulent exchange in the course of EUREC4A-ATOMIC campaign.
NCN, HARMONIA
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2021
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2021
Superresolution hidden in the far-field and spatial-spectral transformations
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2021
Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model
NCN, OPUS
Project manager: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2022
Internally structured dielectric nanoresonators and their arrays for light-matter interactions
NCN, OPUS
Project manager: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR, .
2018 - 2021
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2021
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Project manager: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2021
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA-ESTEC, .
Project manager: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2014 - 2021