IGFAktualnie realizowane projekty

Archiwum projektów

Nazwa / Źródło finansowania / Kierownik projektu Realizacja
Wpływ efektów stochastycznych na powstawanie deszczu
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Piotr Dziekan
2019 - 2022
Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2019 - 2022
Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk
2019 - 2022
Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
FNP, .
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
Wysokorozdzielcze pomiary temperatury: badanie wymiany turbulencyjnej atmosfera ocean (VHIRES TUREX) podczas kampanii pomiarowej EUREC4A/ATOMIC
NCN, HARMONIA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2021
Zintegrowane badania lidarowo-radarowe wzajemnego oddziaływania aerozoli i chmur w troposferze
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Dongxiang Wang
2019 - 2021
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2021
Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2021
Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2021
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR, .
2018 - 2020
Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2017 - 2020
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2020
ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
EC, HORIZON 2020
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2019
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2020