IGFAktualnie realizowane projekty

Archiwum projektów

Nazwa / Źródło finansowania / Kierownik projektu Realizacja
Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2013 - 2018
Mikrodynamika chmur
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2013 - 2019
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA-ESTEC, .
Kierownik projektu: dr Iwona S. Stachlewska
2014 - 2019
Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk
2015 - 2019
Satellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)
ESA-ESRIN, .
Kierownik projektu: dr Iwona S. Stachlewska
2016 - 2019
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2020
ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
EC, HORIZON 2020
Kierownik projektu: dr Iwona S. Stachlewska
2017 - 2019
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Kierownik projektu: dr Iwona S. Stachlewska
2017 - 2020
Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2017 - 2019
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR, .
2018 - 2020
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2021
Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2021
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2021