IGFBieżące projekty

Archiwum projektów

Nazwa / Źródło finansowania / Kierownik projektu Realizacja
Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2013 - 2018
Mikrodynamika chmur
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2013 - 2018
EUFAR2 - European Fleet for Airborne Research
EC, FP7
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2014 - 2018
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA, ESTEC
2014 - 2019
Optyczna detekcja jednopunktowa oparta na teorii oszczędnego próbkowania
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2015 - 2018
Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2015 - 2018
Satellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)
ESA, ESRIN
2016 - 2019
ACTRIS PPP Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
EC, HORYZONT 2020
2017 - 2019
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA, ESTEC
Kierownik projektu: dr Iwona S. Stachlewska
2017 - 2020