IGFAktualnie realizowane projekty

Archiwum projektów

Tytuł / Źródło finansowania / Kierownik projektu Okres realizacji
HANAMI (Hpc AlliaNce for Applications and supercoMputing Innovation: the Europe - Japan collaboration)
EU, HORIZON EUROPE
Koordynator projektu na UW: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2024 - 2027
Wpływ aerozolu pochodzącego z pożarów biomasy na fizyczne własności atmosfery, budżet radiacyjny i jakość powietrza nad Europą Centralną
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Olga Zawadzka-Mańko
2023 - 2026
Scale-resolving airborne temperature fluctuation measurements in subtropical marine boundary layer
ONR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2023 - 2026
Aerosol and aerosol-cloud Interaction from Remote SENSing Enhancement (AIRSENSE)
ESA-ESRIN
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2023 - 2025
Pomiary anomalii ziemskiego pola magnetycznego wywołanych przez impakty meteorytów
MEiN, Perły Nauki
Kierownik projektu: mgr Mikołaj Zawadzki
2023 - 2026
Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2023 - 2027
Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk
2023 - 2027
AEROPAN Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS
NCN
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2022 - 2026
Badanie stabilności chmur mieszanych na podstawie stochastycznego opisu mikrofizyki
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr inż. Daniel Albuquerque
2022 - 2024
Wpływ pyłków alergennych na optyczne i mikrofizyczne właściwości aerozolu miejskiego (prePOLLEN)
NCN, PRELUDIUM BIS
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2024
Wzmocnienie zdolności monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych (RI-URBANS)
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2025
Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS)
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2021 - 2025
Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych ATMO-ACCESS
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2025
Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk
2021 - 2025
Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym - zastosowanie technik uczenia maszynowegodoanalizy i rekonstrukcji obrazu.
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr inż. Anna Pastuszczak
2020 - 2024
Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2025