IGFProjekt badawczy

Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ryszard Buczyński
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO
Okres realizacji:
14 kwietnia 2023 - 13 kwietnia 2027
-

Cofnij