IGF


Ryszard Buczyński
 
prof. dr hab. Ryszard Buczyński
Kierownik ZF
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.23
+48 22 55 32 023
rbuczyns@igf.fuw.edu.pl

Wykształcenie

 • Tytuł profesora nauk fizycznych, 2018
 • Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
  Tytuł rozprawy: Wpływ struktury wewnętrznej na własności światłowodów i elementów mikrooptycznych
 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: optyka, Politechnika Warszawska, 1999
  Tytuł pracy: Cyfrowo-optoelektroniczne procesory oparte na tyrystorach optycznych.
  Promotor: prof. Tomasz Szoplik

Zatrudnienie

Zajęcia dydaktyczne

 • Elementy fotoniki w optyce informacyjnej
 • II Pracownia fizyczna (a)
 • Kurs MATLAB I
 • Kurs MATLAB II
 • Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Inne

IX.2022 Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Vinh w Wietnamie

Pełnione funkcje

od III.2021 Kierownik Zakładu Fotoniki

Projekt badawczy

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie