IGFprof. dr hab. Ryszard Buczyński

Ryszard Buczyński  
Head of FD
Professor
Institute of Geophysics
Photonics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.23
+48 22 55 32 023
rbuczyns@igf.fuw.edu.pl

Education

 • Tytuł profesora nauk fizycznych, 2018
 • Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
  Tytuł rozprawy: Wpływ struktury wewnętrznej na własności światłowodów i elementów mikrooptycznych
 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: optyka, Politechnika Warszawska, 1999
  Tytuł pracy: Cyfrowo-optoelektroniczne procesory oparte na tyrystorach optycznych.
  Promotor: prof. Tomasz Szoplik

Employment

Classes

 • Elementy fotoniki w optyce informacyjnej
 • II Pracownia fizyczna (a)
 • Kurs MATLAB I
 • Kurs MATLAB II
 • Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Promoter of bachelor's and master's theses

 • mgr Adam Filipkowski (2010): Efekt Superpryzmatu w Kryształach Fotonicznych
 • mgr Jakub Korzeniowski (2010): Budowa i badanie właściwości transmisyjnych i spektralnych światłowodów fotonicznych ze szkieł wieloskładnikowych
 • mgr Marzenna Lusawa (2008): Modelowanie światłowodów mikrostrukturalnych z przerwą fotoniczną

Reviews of bachelor's and master's theses

 • mgr Artur Szkop (2012): Wyznaczanie metodą dwu-kątową współczynnika ekstynkcji i grubości optycznej z pomiarów ceilometru.

Research project

Master of Science Dissartation

Bachelor thesis