IGFResearch groupsAtmospheric aerosol

Research Group Leaders: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

We conduct research on the direct impact of aerosols on climate system. Our research studies are based on observations and modeling of the short- and long-wave radiation transfer in the atmosphere. We study optical and microphysical properties of atmospheric aerosols based on in-situ measurements, active and passive remote sensing and numerical simulations.
more


Cloud dynamics and atmospheric turbulence

Research Group Leader: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

We study the dynamics of clouds in the full range of scales from the movement of individual droplets to flows in scale of clouds and cloud systems. We focus on the phenomenon of turbulence and (direct and indirect) influence of small- and moderate- scale turbulence in clouds and surrounding atmosphere on larger scale flows like weather patterns and even general circulation.
more


Microphysics of clouds

Research Group Leader: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

We study the microphysics and dynamics of clouds in the full range of scales: from the scale of individual cloud particles (aerosols, cloud droplets and drops) to the scale of a whole cloud.
more


Geodynamiki Ziemi i planet (en)

Research Group Leader: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu) i na powierzchni Ziemi i innych ciał (w tym procesy sedymentacji i przepływu) niebieskich (en)
more


Komety lodowe

Research Group Leader: dr hab. Konrad Kossacki

Studying the properties of cometary ice cream and other planets and processes related to ice.
more


Seismology

Research Group Leader: prof. dr hab. Marek Grad

Seismology, mainly studying the structure of the crust and the upper mantle of the Earth
morePlasmonics

Research Group Leader: dr Piotr Wróbel

Grupa zajmujmuje się projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem oraz charakteryzacją nonostruktur plazmonicznych, jak również rozwojem nowych technik wytwarzania oraz charakteryzacji tychże nanostruktur do zastosowań w szeroko pojętej fotonice, fotowoltaice, bioczujnikach i innych.
more


Functional materials

Research Group Leader: dr Tomasz Stefaniuk

Prace badawcze prowadzone w naszej grupie wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów.
moreSensory integration

Research Group Leader: dr Maciej Sokołowski

Sensory integration
more


Superresolution and computational imaging

Research Group Leader: dr hab. Rafał Kotyński

We conduct research on indirect imaging methods including single-pixel imaging as well as on the theory of compressive sensing. We are also working on superresolution, in particular on the imaging properties of layered optical metamaterials.
more


Visual psychophysics

Research Group Leader: dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Psychofizyka bada relacje ilościowe między bodźcami fizycznymi i wywołanymi przez nie wrażeniami zmysłowymi. Klasyczne zadania psychofizyki to wyznaczanie wartości progowych bodźców oraz rozwijanie modelu idealnego obserwatora. Psychofizyka widzenia (visual psychophysics) jest działem psychofizyki. W tym wypadku bodźcami fizycznymi (w opisie falowym) są fale elektromagnetyczne z obszaru widma widzialnego i bliskiej podczerwieni.
more


Nanophotonics

Research Group Leader: dr hab. Tomasz Antosiewicz

Oddziaływanie światła z materią zdeterminowane jest przez jej skład oraz rozkład w przestrzeni. Startując z pewnej ilości danego pierwiastka i zmieniając jego ukształtowanie możliwe jest otrzymanie zarówno bardzo dobrego lustra, (prawie) doskonałej czerni, jak i wielobarwnej gamy kolorów. W grupie badawczej zajmujemy się odkrywaniem jak ukształtowanie przestrzenne materii w nanometrowej skali wpływa na jej oddziaływanie ze światłem i w jaki sposób można wykorzystać te zjawiska w budowie wydajniejszych urządzeń. W naszych badaniach wykorzystujemy wiedzę z optyki, elektrodynamiki i wybranych elementów ciała stałego. Zajmujemy się głównie modelowaniem komputerowym i rozwojem modeli analitycznych, a nasze przewidywania i modele testujemy przy współpracy na Wydziale Fizyki jak i z grupami badawczymi w Chalmers University of Technology i Universidad Autónoma de Madrid. Nasze badania wpisują się w światowy rozwój metamateriałów i nanofotoniki funkcjonalnej.
more


Microoptics

Research Group Leader: dr hab. Rafał Kasztelanic

The main interest of the microoptics research group is modeling, characterization and practical application of optical elements on a micro scale, such as: gradient lenses (GRIN), structured optical elements, and arrays of such elements. The research is realized both in visible and near infrared light.
more