IGFprof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski  
Director IGF
Professor
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.42
+48 22 55 32 042
malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
 • Physics of clouds and precipitation

 • Atmospheric turbulence

 • Numerical modeling of atmospheric flows

 • Attmospheric airborne measurements

 • Remote sensing

 • Scaling and nonlinear processes in the atmosphere

Degrees and titles

 • Titular professorship in Earth Sciences, 2008.
 • Habilitation in Physical Sciences, branch: Geophysics, specialization: Atmospheric Physics. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences,  1998.
 • PhD in Geophysics, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 1988
  Dissertation: Cooling Tower and stack plumes in various atmospheric conditions: focus on mixing processes.
  Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • M.Sc in Physics,  Atmospheric Physics, University of Warsaw, Faculty of Physics, 1982
  Dissertation: Elevation of stack plumes in various meteorological conditions.
  Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Employment

 • since 2002: professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1992-2002: adjoint professor University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1990-1992: research scientist, Universite du Quebec a Montreal, Canada
 • 1988-1990: adjoint professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1987-1988: assistant professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1982-1986: PhD student, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences.

Scholarships and scientific stays abroad

 • 2013 - 2014: Visiting professor, Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany;
 • 2011: six weeks programme in Kavli Institute for Theoretical Physics University of California, Santa Barbara, USA;
 • 1995-2012: multiple mid length (few weeks to 2 months) Visiting Scientist in the National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA;
 • 1994-2000: multiple mid-lenghth visits to Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, Oberpfaffenhofen, Germany;
 • 1993 i 1995: two-week long visits to  Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse, France;
 • 1990-1992:  research scientist, Universite du Quebec a Montreal, Kanada;

Functions performed

 • since 2020 - chair of the Presideny of the Polish Academy of Sciences interdisciplinary advisory board on climate crisis
 • since 2016 - director of the Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 • 2002-2013 - head, Atmospheric Physics Division, Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw

Promoter of doctoral dissertations

 • Andrzej Wyszogrodzki, 2001, The influence of internal gravity waves on the lower atmosphere, University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Piotr Banat, 2001 Laboratry investigations of turbukent mixing in clouds, University of Warsaw, Faculty of Physics
  Mirosław Andrejczuk.2004, Effect od water on small-scale turbulence in clouds,  University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Adam Jaczewski .2005, Statistical analysis of cloud droplet spatial distribution observed in laboratory conditions, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences.
 • Marcin Witek, .2008, Sea salt aerosol in global transport models - results, validations, and model imrovements", University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Dr. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.
 • Zbigniew Piotrowski,.2010, Numerical simulations of convection in geophysical flows”, University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Dr. Piotr K. Smolarkiewicz, National Center of Atmospheric Research, Boulder, CO, USA.
 • Michał Posyniak, 2013, Remote sensing of optical properties of atmospheric aerosols, University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Prof. Tadeusz Stacewicz, Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw.
 • Aleksandra Ewa Kardaś, Remote sensing investigation of optical and physical properties of cloud and atmoepheric aerosol particles, University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Dariusz Baranowski, 2015, Air-sea interaction in tropical atmosphere: influence of ocean mixing on atmospheric processes, University of Warsaw, Faculty of Physics. co-supervisor Dr. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.
 • Emmanuel O Akinlabi, 2020,  Analysis and numerical reconstruction of small scales for atmospheric turbulence, co-supervisor  Dr. Eng. Marta Wacławczyk,  University of Warsaw, Faculty of Physics.

Popularizing science

 • co-founder, editor, author of http://naukaoklimacie.pl/
 • variuos activities in Polish media, Festivals of Science, schools
 • co-author of the film about global warming "It's okay to panic"

Membership in committees and organizations

 • 2019: member Scientific Advisory Board, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 • 2016-2019 chair, Committee of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 • 2016-2019  member, Fluid Mechanics Section, Committee of Mechanics, Polish Academy of Sciences
 • 2016-2019 member National Committee IUGG
 • 2015-2019: deputy chair Scientific Advisory Board, Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences
 • since 2014: member European Turbulence Conference committee
 • 2007-2015 deputy chair, Committee of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 • 2006-2010: member, steering committee, International Collaboration in Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: member, Committee of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 • 2002-2005: member Program Committee of the Center for Op[en and Multimedia Education, University of Warsaw
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • since 1999: member, scientific Council, Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 • 1996-2003, and since 2008 - : member, Council, Faculty of Physics, University of Warsaw

Activities in scientific societies

 • since 2011: correponding member, Societas Scientarum Varsaviensis
 • since 2020: correponding member, Polish Academy of Sciences

Promoter of bachelor's and master's theses

 

Magisteria:

 • Aleksander Curyło: Nieliniowe diagramy mieszania w zastosowaniu do fizyki chmur, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Barbara Żelazińska: Problemy inicjalizacji modelu RAMS, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Piotr Banat: Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Andrzej Wyszogrodzki: Numeryczny model przepływu powietrza atmosferycznego nad terenem o rozbudowanej topografii, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Adam Jaczewski: Analiza procesu mieszania chmury z powietrzem w małych skalach, Wydział Fizyki UW, 1998.
 • Tomasz Sikora: Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, 2000.
 • Marta Cwalina: Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zjawiska klimatyczne Polski i Europy Środkowej, 2001.
 • Barbara Brzóska: Własności optyczne stratocumulusów, Wydział Fizyki UW, 2002.
 • Zbigniew Piotrowski: Mesoscale modeling of atmospheric flows over complicated topography, Wydział Fizyki UW, (MISMAP) 2003.
 • Marcin Witek: Szybki model transferu promieniowania w atmosferze, Wydział Fizyki UW, 2003; współpromotor dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography, USA.
 • Piotr Korczyk: Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Statystyczna prognoza stężeń ozonu w dolnej troposferze, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska UW, 2004.
 • Julita Biszczuk: Analiza rozkładu przestrzennego kropel chmurowych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Piotr Drzewiecki: Modelowanie procesów konwekcyjnych nad południową Polską, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Prosta automatyczna stacja meteorologiczna w szkole pomiar zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, Wydział Fizyki UW, (NKF), 2005.
 • Aleksander Nowiński: Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr hab. Marek Niezgódka, prof. UW, ICM UW.
 • Michał Łopacki: Analiza drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach, Wydział Fizyki UW, (MISMAP), 2006.
 • Jakub Krawczyk: Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr Bogumił Jakubiak, ICM UW.
 • Jerzy Konarski: Mezoskalowa prognoza pogody metodą wiązek, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor prof. dr hab. Roman Żelazny, IPJ.
 • Dariusz Baranowski: Oddziaływanie cyklonów tropikalnych z oceanem. Wydział Fizyki UW, 2010, współpromotor dr Piotr Flatau (Scripps/NRL).
 • Marta Kopeć: Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne. Wydział Fizyki UW, 2010.
 • Anna Górska: Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV). Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Katarzyna Karpińska: Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach. Wydział Fizyki, Astronomii i Imformatyki Stosowanej UJ, 2013, współpromotor: prof. Jakub Zakrzewski
 • Katarzyna Nurowska: Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami.Wydział Fizyki UW, 2014, współpromotor dr Zbigniew Piotrowski, IMGW.
 • Jakub Nowak: Holograficzne pomiary kropelek na granicy chmury w warunkach laboratoryjnych, Wydział Fizyki UW, 2016. 
 • Emmanuel Akilnlabi: Simulation of Cerebrospinal Fluid (CSF) Flow with the Finite Pointset Method (FPM), Wydział Fizyki UW, 2018.

 

Licencjaty:

 • Igor Zalewski: Krótkoterminowe prognozy pogody, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Julita Biszczuk: Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Jacek Szczęsny: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Monika Czarnecka: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Dariusz Pomirski: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Nikodem Dobrzański: Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Adam Staśkiewicz: Rozwój technik rakietowych od starożytności do teraźniejszości ze szczególnym uwzględnieniem rakiet meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2007.
 • Anna Parapura: MSG - Meteosat drugiej generacji - geostacjonarny satelita meteorologiczny: podręcznik uzytkownika obrazów satelitarnych, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Karolina Kucharczyk: Fizyczne podstawy zmiany klimatu, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Jakub Maksymowicz: Ceilometr – lidar mikroimpulsowy do badania pionowej struktury atmosfery. Zasada działania i wizualizacja wyników pomiarów. Wydział Fizyki UW, 2009.
 • Anna Górska: Modelowanie warstwy wierzchołkowej chmury Stratocumulus w warunkach laboratoryjnych. Wydział Fizyki UW, 2011.
 • Katarzyna Nurowska: Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych. Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Jakub Kwiatkowski: High-frequency airborne temperature measurements analyzed with artificial intelligence techniques. Wydział Fizyki UW, 2018.

Editorial activities

 
Redaktor (associate editor) czasopism:

 Editor of special volumes::

 • Atmospheric Research Volume 82, Issues 1-2, Pages 1-462 (November 2006), 14th International Conference on Clouds and Precipitation14th ICCP, 14th International Conference on Clouds and Precipitation Bologna, Italy, Edited by Wojciech W. Grabowski, Alexei V. Korolev, Ulrike Lohmann and Szymon P. Malinowski,
 • New Journal of Physics 10 July 2008 focus issue: "Focus on Cloud Physics" Gregory Falkovich and Szymon P Malinowski, 2008 New J. Phys. 10 075012 doi:10.1088/1367-2630,
 • Acta Geophysica vol. 59, no. 6, Dec. 2011, topical issue "Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations, DOI:10.2478/s11600-011-0057-6, editors: Szymon P. Malinowski, Andrzej A. Wyszogrodzki and Michał Ziemiański.

Awards

2017 - Together with "Nauka o klimacie" winner as team in national copmpetition  "Science educator"

Participation in experiments

1999 - July -August  – WIFE ("Wild Forest Fire Experiment), (Boulder, CO, USA));

2001 – July –  DYCOMS II (San Diego, Ca, USA);

2003 – May –  BBC-2 (the Netherlands);

2007 – July-August –  MACRON w ALOMAR (Norway);

2008 – July-AugustPOST,  Monterey, (CA USA );

since 2012 - visits to  Umweltforschungsstation Schneefernenhaus;

2017 - June-July  ACORES ;

2020 - January - February  EUREC4A

 • Devenish, B.J., Bartello, P., Brenguier, J.-L., Collins, L.R., Grabowski, W.W., Ijzermans, R.H.A., Malinowski, S.P., Reeks, M.W., Vassilicos, J.C., Wang, L.-P., Warhaft, Z., 2012: Droplet growth in warm turbulent clouds, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 138 , pp. 1401–1429 , 10.1002/qj.1897
 • Stevens B., Lenschow D.H., Vali G., Gerber, H, Bandy, A., Blomquist, B., Brenguier, J.L., Bretherton, C.S., Burnet, F., Campos, T. Chai, S., Faloona, I., Friesen, D., Haimov, S., Laursen, K. Lilly, D.K., Loehrer, S.M., Malinowski, S.P., Morley, B, Petters, M.D., Rogers, D.C., Russell, L., Savic-Jovac, V., Snider, J.R., Straub, D., Szumowski, M.J., Takagi, H. Thornton, D.C. Tschudi, M., Twohy, C., Wetzel, M., van Zanten, M.C., 2003: Dynamics and chemistry of marine stratocumulus – Dycoms-II, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 84 , pp. 579-593 , 10.1175/BAMS-84-5-579

Research project

Field Experiment

PhD

Msc

Bachelor

 • High-frequency airborne temperature measurements analyzed with artificial intelligence techniques
  Jakub Kwiatkowski, Wydzial Fizyki, 2018

 • Katarzyna Nurowska, Wydział Fizyki UW, 2012

 • Anna Górska, Wydział Fizyki UW, 2011

 • Jakub Maksymowicz, Wydział Fizyki UW, 2009

 • Anna Parapura, Wydział Fizyki UW, 2008

 • Karolina Kucharczyk, Wydział Fizyki UW, 2008

 • Adam Staśkiewicz, Wydział Fizyki UW, 2007

 • Nikodem Dobrzański, Wydział Fizyki UW, 2005

 • Dariusz Pomirski, Wydział Fizyki UW, 2004

 • Jacek Szczęsny, Wydział Fizyki UW, 2003

 • Monika Czarnecka, Wydział Fizyki UW, 2003

 • Julita Biszczuk, Wydział Fizyki UW, 2002

 • Igor Zalewski, Wydział Fizyki UW, 1996

Master of Science Dissartation

Bachelor thesis

Master of Science Dissartation

Bachelor thesis