IGFResearch project

Fizyka wierzchołkowej części chmur Stratocumulus

Project leader:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
June 1, 2008 - Dec. 31, 2009

Wsparcie MNiSW do projektu pt. Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top


Back