IGFProject

Fizyka wierzchołkowej części chmur Stratocumulus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: June 1, 2008 - Dec. 31, 2009

Wsparcie MNiSW do projektu pt. Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top


Back