IGFProjekt

Fizyka wierzchołkowej części chmur Stratocumulus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2009

Wsparcie MNiSW do projektu pt. Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top


Cofnij