IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

19-06-2018
STYPENDIUM doktoranckie
w ramach projektu NCN pt. "Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe"

15-03-2018
Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie
Inna forma praktyk?

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


Brak seminarium spełniającego kryteria