IGFKLIMATYCZNE ABC - NOWY PODRĘCZNIK ZESPOŁU „UW DLA KLIMATU”

Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

27 stycznia 2021
STYPENDIUM doktoranckie
w ramach projektu "Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kos-micznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu"

21 stycznia 2021
Abundance of cavity-free polaritonic states in resonant materials and nanostructures
Canales A., Baranov D.G., Antosiewicz T.J. and Shegai T.

13 stycznia 2021
Klimatyczne ABC - nowy podręcznik zespołu „UW dla Klimatu”
Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

28 stycznia 2021 12:15, on-line
Seminarium
Blisko 50 lat spektroskopii SERS – od specyficznego odkrycia do przemyślanych zastosowań
dr Agata Królikowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

12 marca 2021 13:30, on-line
Seminarium
Lawiny kometarne jako przyczyna zmiany jasności komet
dr Marcin Wesołowski
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego