IGFWYDARZENIA

BieżąceArchiwum

29-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58
Seminarium
dr Marcin Wesołowski
Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
O migracji pyłów i ziaren lodowych na powierzchni wirującego jądra komety

05-04-2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58
Seminarium
dr hab. Konrad Kossacki
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Zsuwanie piasku z lodowego stoku o nachyleniu poniżej kąta zsypu

05-04-2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
dr Anna Odzimek
Instytut Geofizyki PAN
Electricity of Nimbostratus and Stratus clouds inferred from ground-based measurements at Geophysical Observatory in Swider, Poland, and from the atmospheric electric field measurements at Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen