IGFADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Słowa kluczowe: geofizyka, nauki o atmosferze, nauki o Ziemi

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

30 października 2020
Mixing in Turbulent Flows: An Overview of Physics and Modelling
Pozorski J., Wacławczyk M.

23 października 2020
e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"
03-04.12.2020

23 października 2020
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki
Słowa kluczowe: geofizyka, nauki o atmosferze, nauki o Ziemi

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

5 listopada 2020 15:00, on-line
Obrona rozprawy doktorskiej
Studies of Aerosol and Cloud Properties Using Synergy of Lidar and Radar Measurements
mgr Dongxiang Wang
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

20 listopada 2020 13:15, on-line via ZOOM
Seminarium
Convective invigoration in polluted environments: fact or fiction?
prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski
National Center for Atmospheric Research

11 grudnia 2020 13:15, on-line via ZOOM
Seminarium
Drop Size Distribution Broadening Mechanisms in a Bin Microphysics Eulerian Model
dr Lianet Pardo
National Institute for Space Research, São José dos Campos, Brazil