IGFREALIZACJA PRAC DOKTORSKICH W GRUPIE OPTYKI STRUKTURYZOWANEJ I OPTOFLUIDYKI W ZAKŁADZIE FOTONIKI

Zapraszamy absolwentów i studentów kierunków Fizyka i Optometria

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

9 czerwca 2021
Rodziny asteroid
Leliwa-Kopystyński J.

8 czerwca 2021
Realizacja prac doktorskich w Grupie Optyki Strukturyzowanej i Optofluidyki w Zakładzie Fotoniki
Zapraszamy absolwentów i studentów kierunków Fizyka i Optometria

7 czerwca 2021
Second-order invariants of the inviscid Lundgren–Monin–Novikov equations for 2d vorticity fields
Grebenev V.N., Grichkov A.N., Oberlack M. and Wacławczyk M.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


Brak seminarium spełniającego kryteria