IGFWYDARZENIA

Bieżące wydarzeniaArchiwum

06-10-2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
dr hab. Leszek Czechowski
Instytut Geofizyki FUW
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets

06-10-2017 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
prof. dr hab. Piotr Smolarkiewicz
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Perturbation equations for all-scale atmospheric dynamics

13-10-2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
Mgr inż. Przemysław Dykowski 1, prof. Marek Grad 2, prof. Andrzej Krankowski 4, prof. Jan Kryński 1, dr inż. Tomasz Olszak 3, dr Marcin Polkowski 2, dr inż. Marcin Rajner 3, dr Marcin Sękowski 1, dr Monika Wilde-Piórko 1,2
1 Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii; 2 IGF, Wydz. Fizyki, UW, 3 Wydz. Geodezji i Kartografii, PW, 4 Wydz. Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych