IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


27 stycznia 2023

Na styku żywiołów. O pomiarach atmosferycznych w trakcie przeprawy przez Atlantyk

Wyprawa badawcza z Karaibów na Kanary statkiem "Maria S. Merian" 17.11 - 05.12.2022 z udziałem młodych naukowców z IGF PAN i FUW, operujących sprzętem do pomiarów atmosferycznych IGF FUW

25 stycznia 2023

Highly sensitive methane detection using a mid-infrared interband cascade laser and an anti-resonant hollow-core fiber

Gomółka G., Stępniewski G., Pysz D., Buczyński R., Klimczak M. and Nikodem M.

24 stycznia 2023

Atmospheric and Surface Processes, and Feedback Mechanisms Determining Arctic Amplification: A Review of First Results and Prospects of the (AC)3 Project

Wendisch M., Brückner M., Crewell S., Ehrlich A., Notholt J., Lüpkes C., Macke A., Burrows J.P., Rinke A., Quaas J., Maturilli M., Schemann V., Shupe M.D., Akansu E.F., Barrientos-Velasco C., Bärfuss K., Blechschmidt A.-M., Block K. ... and more

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


3 lutego 2023 13:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Obrona rozprawy doktorskiej

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

mgr Łucja Janicka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski