IGFWYDARZENIA

BieżąceArchiwum

22-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58
Seminarium
dr Piotr Witek
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Poszukiwanie metanu na Marsie

22-03-2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
dr Artur Szkop
Instytut Geofizyki PAN
Identification of aerosol source regions based on aerosol physical parameter measurements supported by statistical analysis of air-mass backward trajectories.

29-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58
Seminarium
dr Marcin Wesołowski
Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
O migracji pyłów i ziaren lodowych na powierzchni wirującego jądra komety