IGFOPUBLIKOWANO LISTĘ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014- 2020 DZIAŁANIE 4.2

Wśród projektów zakwalifikowanych jest grant z udziałem pracownika IGF

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

5 marca 2021
Dipolar coupling of nanoparticle-molecule assemblies: An efficient approach for studying strong coupling
Fojt J., Rossi T.P., Antosiewicz T.J., Kuisma M. and Erhart P.

5 marca 2021
An extended lidar-based cirrus cloud retrieval scheme: first application over an Arctic site
Nakoudi K., Stachlewska I.S., and Ritter C.

1 marca 2021
SEVIRI Aerosol Optical Depth Validation Using AERONET and Intercomparison with MODIS in Central and Eastern Europe
Ajtai N., Mereuta A., Stefanie H., Radovici A., Botezan C., Zawadzka-Manko O., Stachlewska I.S., Stebel K., and Zehner C.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

12 marca 2021 13:30, on-line
Seminarium
Lawiny kometarne jako przyczyna zmiany jasności komet
dr Marcin Wesołowski
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

16 marca 2021 12:00, on-line
Obrona rozprawy doktorskiej
Optical Properties of Photonic Crystal Fibers Infiltrated with Liquids
mgr Thuy Van Hoang
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

18 marca 2021 09:00, on-line
Obrona rozprawy doktorskiej
Metody charakteryzacji profilu powierzchni soczewek kontaktowych z użyciem mikroskopii sił atomowych oraz optycznej mikroskopii konfokalnej
mgr Rafał Brygoła
Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski