IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


22 lipca 2021

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW

I. Konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW, Działanie IV.4.1 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

21 lipca 2021

Coupled and decoupled stratocumulus-topped boundary layers: turbulence properties

Nowak J.L., Siebert H., Szodry K.-E. and Malinowski S.P.

20 lipca 2021

High Contrast All-Optical Dual Wavelength Switching of Femtosecond Pulses in Soft Glass Dual-Core Optical Fiber

Longobucco M., Astrauskas I., Pugžlys A.,Pysz D., Uherek F., Baltuška A., Buczyński R., Bugár I.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


6 lipca 2021 09:00

Wydarzenie

Popularyzator Nauki 2021

Nauka w Polsce

Ministerstwo Edukacji i Nauki

2 sierpnia 2021 09:30, on-line, Kampus & Zoom

Wydarzenie

Polish language course for UW employees

Welcome Point

University of Warsaw