IGFOFERTA PRACY: POST-DOC W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Praca w ramach projektu NCN OPUS pt. "Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym"

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

12 września 2019 13:55
"Klimat - jak to działa?"
Sedecznie zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2019/2020

4 września 2019 13:57
Publikacja
"Nested capillary anti-resonant silica fiber with mid-infrared transmission and low bending sensitivity at 4000 nm"
Klimczak M., Dobrakowski D., Ghosh A.N., Stępniewski G., Pysz D., Huss G., Sylvestre T., Buczyński R.

6 sierpnia 2019 14:57
OFERTA PRACY: Post-Doc w Instytucie Geofizyki
Praca w ramach projektu NCN OPUS pt. "Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym"

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

4 października 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
Forest harvesting and climate and a public discourse
Prof. Timo Vesala
Institute for Atmospheric and Earth System Research/Physics, Faculty of Science, University of Helsinki, Finland

11 października 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
LACIS-T - A moist air wind tunnel for investigating the interactions between turbulence and cloud microphysics
dr Dennis Niedermeier
Leibniz Institute for Tropospheric Research, Leipzig, Germany

18 października 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
Modeling condensation inside Pi Chamber with Eulerian bin and Lagrangian particle-based microphysics schemes
prof. dr hab. Wojciech Grabowski
National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO