IGFOFERTA PRACY: ADIUNKT/POST-DOC W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Praca w ramach projektu FNP TEAM-NET “Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań ...

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

6 grudnia 2019 14:38
Publikacja
Yb3+ doped silica nanostructured core fiber laser
Franczyk M., Pysz D., Pucko P., Michalik D., Biduś M., Dłubek M., and Buczyński R.

6 grudnia 2019 14:13
Publikacja
Demonstration of mid-infrared gas sensing using an anti-resonant hollow core fiber and a quantum cascade laser
Nikodem M., Gomółka G., Klimczak M., Pysz D. and Buczyński R.

6 grudnia 2019 13:50
Publikacja
Ultra low-noise coherent supercontinuum amplification and compression below 100 fs in an all-fiber polarization-maintaining thulium fiber amplifier
Rampur A., Stepanenko Y., Stępniewski G., Kardaś T., Dobrakowski D., Spangenberg D.M., Feurer T., Heidt A., and Klimczak M.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

13 grudnia 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
Aerosol and cloud properties from synergy of lidar, radar and radiometer measurements
mgr Dongxiang Wang
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski