IGFWYDARZENIA

BieżąceArchiwum

22-02-2019 11:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Obrona rozprawy doktorskiej
mgr Maciej Waruszewski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.

28-02-2019 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminarium
dr hab. Rafał Kotyński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej

01-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
mgr Agnieszka Płonka
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego