IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

13-11-2018
Już jest! Książka "Nauka o klimacie"!
Popkiewicz M, Kardaś A., Malinowski S.

06-11-2018
NOWA PUBLIKACJA: "The geophysical characteristic of the lower lithosphere and asthenosphere in the marginal zone of the East European Craton"
Grad M., Puziewicz J., Majorowicz J., Chrapkiewicz K., Lepore S., Polkowski M., Wilde-Piórko M.

06-11-2018
NOWA PUBLIKACJA: "All-normal dispersion supercontinuum generation in photonic crystal fibers with large hollow cores infiltrated with toluene"
Hoang V.H., Kasztelanic R., Anuszkiewicz A., Stepniewski G., Filipkowski A., Ertman S., Pysz D., Wolinski T., Xuan K.D., Klimczak M., and Buczynski R.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

16-11-2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
mgr Agata Bury, dr hab. Krzysztof Mizerski
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Analiza zaburzeń pola magnetycznego Ziemi widocznych w danych pomiarowych

23-11-2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
dr Maciej Łoziński, dr Piotr Ziółkowski, prof. Anna Wysocka
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych

23-11-2018 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
mgr Michał Chiliński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling