IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

24 lutego 2020 09:51
Kampania pomiarowa EUREC4A
relacja prof. dr hab. Szymona Malinowskiego

14 lutego 2020 12:01
Projekt LIDER - otwarcie 11 konkurs
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14 lutego 2020 10:08
Comparison of Different Techniques to Calculate Properties of Atmospheric Turbulence from Low-Resolution Data
Wacławczyk M., Gozingan A., Nzotungishaka J., Mohammadi M., Malinowski S.P.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

27 lutego 2020 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminarium
Synthetic spin-orbit interactions in a tuneable optical cavity
dr hab. Jacek Szczytko
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego

27 lutego 2020 13:30, ul. Pasteura 5, 0.22c
Obrona rozprawy doktorskiej
Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing over the European Arctic in the Light of Absorbing Particles
mgr Justyna Lisok
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

5 marca 2020 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminarium
Hollow-core fibers - emerging tool in nonlinear medical diagnostic methods
mgr inż. Maciej Popenda
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska