IGFOFERTA PRACY: POST-DOC W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Praca w ramach projektu NCN OPUS pt. "Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym"

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

19-08-2019
Publikacja
"Conformal invariance of the zero-vorticity Lagrangian path in 2D turbulence"
Grebenev V.N, Wacławczyk M. and Oberlack M.

06-08-2019
OFERTA PRACY: Post-Doc w Instytucie Geofizyki
Praca w ramach projektu NCN OPUS pt. "Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym"

06-08-2019
Publikacja
"Comparison of columnar, surface and UAS profiles of absorbing aerosol optical depth and single scattering albedo in South–East Poland"
Chilinski M.T., Markowicz K.M., Zawadzka O., Stachlewska I.S., Lisok J. and Makuch P.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


Brak seminarium spełniającego kryteria