IGFADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Słowa kluczowe: geofizyka, nauki o atmosferze, nauki o Ziemi

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

23 października 2020
e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"
03-04.12.2020

23 października 2020
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki
Słowa kluczowe: geofizyka, nauki o atmosferze, nauki o Ziemi

22 października 2020
Zajęcia online w IGF
Sale gotowe do prowadzenia zajęć online B4.58, B4.61

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

28 października 2020 13:30, on-line
Seminarium
Spotkanie organizacyjne
dr hab. Jacek Pniewski
ACKO

29 października 2020 12:15, on-line
Seminarium
Block copolymers as a versatile platform for nanostructure fabrication
mgr Przemysław Puła
Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

30 października 2020 13:15, on-line via ZOOM
Seminarium
PySDM: Pythonic particle-based cloud microphysics package
mgr. Piotr Bartman
Uniwersytet Jagielloński