IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

21-01-2019
NOWA PUBLIKACJA: "Interaction of Te and Se interlayers with Ag or Au nanofilms in sandwich structures"
Ciesielski A., Skowronski L., Trzcinski M., Górecka E., Pacuski W. and Szoplik T.

10-01-2019
NOWA PUBLIKACJA: "Collective Strong Light-Matter Coupling in Hierarchical Microcavity-Plasmon-Exciton Systems"
Bisht A., Cuadra J., Wersäll M., Canales A., Antosiewicz T.J , and Shegai T.

08-01-2019
NOWA PUBLIKACJA: "Surface-enhanced Raman scattering in graphene deposited on AlxGa1−xN/GaN axial heterostructure nanowires"
Kierdaszuk J., Tokarczyk M., Czajkowski K.M., Bożek R., Krajewska A., Przewłoka A., Kaszub W., Sobanska M., Żytkiewicz Z.R., Kowalski G., Antosiewicz T.J., Kamińska M., Wysmołek A., Drabińska A.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

25-01-2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach

25-01-2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment

01-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
mgr Agnieszka Płonka
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego