IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


30 listopada 2022

RS-Lab uczestniczy w kampanii pomiarowej jakości powietrza we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, IGF FUW, IGF PAN, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, UK Centre for Ecology and Hydrology

29 listopada 2022

AeroPan Kick off meeting 16-18 November 2022

Projekt AeroPan (Pandora w ACTRIS) realizowany we współpracy Polsko-Austriackiej w ramach grantu NCN Weave-UNISSONO 2022-2026

28 listopada 2022

12-month PhD student grant

with the possibility to extend for consecutive 24 months
The AEROPAN project "Synergetic aerosol remote sensing of Pandora within ACTRIS"

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


1 grudnia 2022 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.03

Seminarium fotoniki

Applications of deep learning for computer vision tasks

Bartosz Wieciech

Wydział Fizyki UW

1 grudnia 2022 14:00, ul. Pasteura 5, sala 1.03

Seminarium Zakładu Fotoniki

Wytwarzanie i charakteryzacja włókien światłowodowych z rdzeniem perowskitowym CsPbBr3

dr Paweł Socha

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

2 grudnia 2022 18:00, Aula im. J. Baszkiewicza WNPISM UW, Aula im. A. Mickiewicza Auditorium Maximum UW

Wydarzenie

,,Grzegorz Białkowski, Fizyk/Rektor/Poeta’’, panel i koncert, 2 grudnia 2022

Collegium Musicum UW, Fundacja UW