IGFAKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


27 września 2021

Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START

6 września 2021

Postdoctoral Research Assistant in sub-grid scale cloud processes in the Next Generation Earth Modelling Systems

The cloud-modeling group at the Faculty of Physics, University of Warsaw invites applications for a postdoctoral position.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


18 października 2021 16:30, ul. Pasteura 5

Wykład otwarty

Konwersatorium/Colloquium: The Nobel Prize in Physics 2021

prof. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

prof. Piotr Szymczak, Wydział Fizyki UW

21 października 2021 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02

Seminarium fotoniki

Metody spektroskopii laserowej w detekcji agregatów białkowych i peptydowych domieszkowanych znacznikami fluorescencyjnymi

dr inż. Piotr Hańczyc

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki, FUW

22 października 2021 09:00, Poznań

24 października 2021 16:00

Wydarzenie

7 Targi Optyczne OPTYKA

Grupa MTP oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO)