IGFWYDARZENIA

Bieżące wydarzeniaArchiwum

12-01-2018 13:15, ul. Pasteura 5, sala 1.01
Seminarium
dr hab. Bogdan Rosa
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Dynamics of cloud droplets in turbulent flows