IGFADIUNKT BADAWCZY

w ramach projektu "Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym"

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

17 maja 2021
STYPENDIUM doktoranckie
w ramach projektu SONATA BIS pt. "Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami"

17 maja 2021
STYPENDIUM doktoranckie
w ramach projektu OPUS pt. "Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów"

12 maja 2021
Fusion splicing of silica hollow core anti-resonant fibers with polarization maintaining fibers
Yucheng M., Filipkowski A., Stepniewski G., Dobrakowski D., Zhou J., Lou B., Klimczak M., Zhao L., Buczynski R.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

19 maja 2021 13:15, on-line
Seminarium nauk o widzeniu
Biologicznie czynne promieniowanie UV
Dr inż. Agnieszka Czerwińska
Zakład Fizyki Atmosfery Instytut Geofizyki PAN

21 maja 2021 13:15, on-line via ZOOM
Seminarium fizyki atmosfery
The Azores as a natural laboratory for aerosol, cloud, turbulence and radiation studies
dr Holger Siebert
Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS)

26 maja 2021 11:00, on-line
Seminarium nauk o widzeniu
Światło niebieskie a rytm okołodobowy
prof dr. hab. n. med. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatryczna Ośrodek Medycyny Snu