IGFWYDARZENIA

Bieżące wydarzeniaArchiwum

19-10-2017 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminarium
dr Piotr Wróbel
Instytut Geofizyki FUW
Obrazowanie pojedynczych molekuł metodą rezonansu plazmonowego

20-10-2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminarium
dr Jacek Majorowicz
Department of Physics, University of Alberta, Canada
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery

20-10-2017 13:15, ul. Pasteura 5, sala 1.01
Seminarium
dr Jesper G. Pedersen
Instytut Geofizyki
Anisotropy of observed and simulated turbulence in the upper part of the stratocumulus-topped boundary layer