IGF



AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum


15 września 2021

Kampania pomiarowa profili pionowych mgieł i zamgleń w dolinie rzeki Wisłok

Stacja transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie, Podkarpacie

8 września 2021

Image of the Week ze strony www.osapublishing.org z naszego artykułu

Pastuszczak A., Stojek R., Wróbel P. and Kotynski R., Differential real-time single-pixel imaging with Fourier domain regularization - applications to VIS-IR imaging and polarization imaging, Optics Express, vol. 29, 26685, 2021

6 września 2021

Postdoctoral Research Assistant in sub-grid scale cloud processes in the Next Generation Earth Modelling Systems

The cloud-modeling group at the Faculty of Physics, University of Warsaw invites applications for a postdoctoral position.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum


17 września 2021 09:00

Wydarzenie

25. Festiwal Nauki w Warszawie

Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki

Uniwersytet Warszawski

21 września 2021 11:00, ul. Pasteura 5, sala 0.03a

Obrona rozprawy doktorskiej

Badanie właściwości liniowych i nieliniowych oraz dwójłomności strukturalnych światłowodów dla zastosowań w źródłach ultrakrótkich impulsów laserowych

mgr inż. Dominik Dobrakowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski