IGFOFERTA PRACY: ADIUNKT/POST-DOC W INSTYTUCIE GEOFIZYKI

Praca w ramach projektu FNP TEAM-NET “Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań ...

...


AKTUALNOŚCI

BieżąceArchiwum

11 grudnia 2019 09:45
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk

11 grudnia 2019 09:36
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM 17
Do finansowania został zakwalifikowany

6 grudnia 2019 14:38
Publikacja
Yb3+ doped silica nanostructured core fiber laser
Franczyk M., Pysz D., Pucko P., Michalik D., Biduś M., Dłubek M., and Buczyński R.

WYDARZENIA

BieżąceArchiwum

13 grudnia 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14
Seminarium
Aerosol and cloud properties from synergy of lidar, radar and radiometer measurements
mgr Dongxiang Wang
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski