IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Tytuł / Autor Typ wydarzenia / Data / Miejsce
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
25-01-2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Seminarium
25-01-2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
mgr Agnieszka Płonka
Seminarium
01-03-2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58