IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Wydarzenia
Dwa spektrometry, wiele korzyści: Nowe możliwości dla technologii OCT

Dwa spektrometry, wiele korzyści: Nowe możliwości dla technologii OCT

Dr Piotr Kasprzycki

ICTER

Seminarium nauk o widzeniu
6 grudnia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B2.08a

Bezpośrednie pomiary wywołanych strumieniem powietrza odkształceń rogówki

Bezpośrednie pomiary wywołanych strumieniem powietrza odkształceń rogówki

Dr Karol Karnowski

Physical Optics and Biophotonics Group, ICHF PAN

Seminarium nauk o widzeniu
13 grudnia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B2.08a

The optical properties of the atmosphere impact on CO2 exchange between the wetland ecosystem and the atmosphere

The optical properties of the atmosphere impact on CO2 exchange between the wetland ecosystem and the atmosphere

dr hab. Bogdan Chojnicki

Laboratory of Bioclimatology, Poznan University of Life Sciences

Seminarium fizyki atmosfery
15 grudnia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM

A unified model for turbulence, convection and clouds for the CliMA Earth System Model

A unified model for turbulence, convection and clouds for the CliMA Earth System Model

dr Anna Jaruga

Climat Modeling Alliance (CLiMA)/ Caltech, USA

Seminarium fizyki atmosfery
12 stycznia 2024 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM