IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Tytuł / Autor Typ wydarzenia / Data / Miejsce
Badania aerozoli pochodzących ze spalania biomasy na podstawie pomiarów lidarowych w Warszawie
Badania aerozoli pochodzących ze spalania biomasy na podstawie pomiarów lidarowych w Warszawie
mgr Łucja Janicka
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
05-10-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Generacja superkontinuum w zakresie podczerwieni w światłowodach fotonicznych wykonanych z wieloskładnikowych szkieł tlenkowych
Generacja superkontinuum w zakresie podczerwieni w światłowodach fotonicznych wykonanych z wieloskładnikowych szkieł tlenkowych
mgr inż. Grzegorz Stępniewski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
Obrona rozprawy doktorskiej
09-10-2018 10:00
ul. Pasteura 5, sala 0.22c
On the CCN (de)activation nonlinearities
On the CCN (de)activation nonlinearities
dr Sylwester Arabas
Uniwersytet Jagielloński
Seminarium
12-10-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14