IGFBieżące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

  Wydarzenia
Własności turbulencji w sprzężonych i rozsprzężonych morskich warstwach granicznych atmosfery zwieńczonych stratocumulusem

Własności turbulencji w sprzężonych i rozsprzężonych morskich warstwach granicznych atmosfery zwieńczonych stratocumulusem

mgr Jakub Nowak

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Obrona rozprawy doktorskiej
20 maja 2022 12:00
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału Fizyki UW

25. Piknik Naukowy

25. Piknik Naukowy

dr Aleksandra Kardaś, dr hab. Maciej Lisicki

Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik

Wykład otwarty
22 maja 2022 14:10

Wyniki najnowszych badań skuteczności soczewek MiyoSMART

Wyniki najnowszych badań skuteczności soczewek MiyoSMART

mgr Sylwia Kijewska

HOYA Lens Poland Sp. z o.o.

Seminarium nauk o widzeniu
25 maja 2022 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Tropospheric winds over Sumatra – the diurnal evolution and its variability in response to large-scale phenomena

Tropospheric winds over Sumatra – the diurnal evolution and its variability in response to large-scale phenomena

mgr Wojciech Szkółka

Instytut Geofizyki PAN

Seminarium fizyki atmosfery
3 czerwca 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

OCT w ilościowej ocenie przepływów krwi w oku i nie tylko

OCT w ilościowej ocenie przepływów krwi w oku i nie tylko

mgr Ewelina Pijewska

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Seminarium nauk o widzeniu
8 czerwca 2022 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Intercomparison of the ESA Sentinel-5P NO2 tropospheric column number density product against in-situ ground measurements

Intercomparison of the ESA Sentinel-5P NO2 tropospheric column number density product against in-situ ground measurements

mgr inż. Patryk Grzybowski

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
10 czerwca 2022 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Komitet Organizacyjny XV KSD

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydarzenie
20 czerwca 2022 09:00