IGFCurrent events

Events archive

  Events
Blisko 50 lat spektroskopii SERS – od specyficznego odkrycia do przemyślanych zastosowań
dr Agata Królikowska
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Seminar
Jan. 28, 2021, 12:15 p.m.
on-line,
Lawiny kometarne jako przyczyna zmiany jasności komet
Lawiny kometarne jako przyczyna zmiany jasności komet
dr Marcin Wesołowski
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seminar
March 12, 2021, 1:30 p.m.
on-line,