IGFEvents archive

Current events

FILTER
-
  Title / Author Event type / Date / Place
Elementy dyfrakcyjne, refrakcyjne i absorpcyjne oparte na podfalowych periodycznych strukturach metalicznych" -  publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Marcin Stolarek
A-cja
Defense of doctoral thesis
06/16/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter
Seminarium organizacyjne
Seminarium organizacyjne
dr hab. Rafał Kotyński, prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/05/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets
dr hab. Leszek Czechowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/06/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Perturbation equations for all-scale atmospheric dynamics
Perturbation equations for all-scale atmospheric dynamics
prof. dr Piotr Smolarkiewicz
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Seminar
10/06/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Zarządzanie dyspersją w materiałach hiperbolicznych
Zarządzanie dyspersją w materiałach hiperbolicznych
dr Tomasz Stefaniuk
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/12/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych
Record long-term surface seismic waves with tidal gravity meters
mgr inż. Przemysław Dykowski, prof. Marek Grad, prof. Andrzej Krankowski, prof. Jan Kryński, dr inż. Tomasz Olszak, dr Marcin Polkowski, dr inż. Marcin Rajner, dr Marcin Sękowski, dr hab. Monika Wilde-Piórko
Seminar
10/13/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
South Asia monsoon: contribution of atmosphere – ocean interactions over Bay of Bengal to seasonal variability in atmospheric circulation
South Asia monsoon: contribution of atmosphere – ocean interactions over Bay of Bengal to seasonal variability in atmospheric circulation
dr Dariusz Baranowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/13/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Obrazowanie pojedynczych molekuł metodą rezonansu plazmonowego
Obrazowanie pojedynczych molekuł metodą rezonansu plazmonowego
dr Piotr Wróbel
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/19/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery
dr Jacek Majorowicz
Department of Physics, University of Alberta, Canada
Seminar
10/20/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Anisotropy of observed and simulated turbulence in the upper part of the stratocumulus-topped boundary layer
Anisotropy of observed and simulated turbulence in the upper part of the stratocumulus-topped boundary layer
dr Jesper G. Pedersen
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/20/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Zastosowanie falek Morleta w optycznej detekcji punktowej
Zastosowanie falek Morleta w optycznej detekcji punktowej
mgr Krzysztof Czajkowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/26/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Stochastic coalescence in Lagrangian cloud microphysics
Stochastic coalescence in Lagrangian cloud microphysics
dr Piotr Dziekan
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
10/27/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Światłowody antyrezonansowe z powietrznym rdzeniem
Światłowody antyrezonansowe z powietrznym rdzeniem
mgr inż. Dominik Dobrakowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
11/02/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Wytwarzanie i optymalizacja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych
Wytwarzanie i optymalizacja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych
Adam Wincukiewicz
Wydział Fizyki UW
Seminar
11/09/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Badanie stratyfikacji gęstości litosfery poprzez modelowanie geoidy na obszarze Płyty Europejskiej
Badanie stratyfikacji gęstości litosfery poprzez modelowanie geoidy na obszarze Płyty Europejskiej
dr Lech Krysiński, prof. Marek Grad
Seminar
11/10/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Widoczność komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu w zależności od stopnia zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem
Widoczność komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu w zależności od stopnia zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem
dr Marcin Wesołowski
Uniwersytet Rzeszowski
Seminar
11/17/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Satellite cloud climatology: retrieval, evaluation and climate analysis
Satellite cloud climatology: retrieval, evaluation and climate analysis
dr Jędrzej Bojanowski
Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
Seminar
11/17/2017 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, 1.01
Superkondensatory jako alternatywne układy do magazynowania energii
Superkondensatory jako alternatywne układy do magazynowania energii
dr Magdalena Skunik-Nuckowska
Wydział Chemii UW
Seminar
11/23/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Geofizyczna charakterystyka dolnej litosfery i astenosfery strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce
Geofizyczna charakterystyka dolnej litosfery i astenosfery strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce
prof. Marek Grad, prof. Jacek Puziewicz, dr Jacek Majorowicz, mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Simone Lepore, dr Marcin Polkowski, dr hab. Monika Wilde-Piórko
Seminar
11/24/2017 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Oświetlenie strukturyzowane w obrazowaniu nadrozdzielczym
Oświetlenie strukturyzowane w obrazowaniu nadrozdzielczym
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
11/30/2017 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02