IGFEvents archive

Current events

FILTER
-
  Events
Metody oceny gałki ocznej w badaniach przedklinicznych

Mgr Martyna Sekuła

Wydział Fizyki UW/IMDiK PAN

Vision science - seminar
May 11, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Science in space. Summary of major scientific research activities

Science in space. Summary of major scientific research activities

Rafał Grabiański, Urania - Postępy Astronomii

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda FUW

Open lecture
May 9, 2022, 4:30 p.m.
on-line,

Immersion freezing: singular vs. time-dependent models

Immersion freezing: singular vs. time-dependent models

dr Sylwester Arabas

University of Illinois at Urbana-Champaign & Jagiellonian University

Atmospheric physics seminar
April 22, 2022, 1:15 p.m.
online via ZOOM

Photo-induced charge carrier dynamics in semiconducting systems

Photo-induced charge carrier dynamics in semiconducting systems

dr hab. Renata Solarska

Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych, CeNT

Photonics Seminar
April 21, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Quantum-effect-based nanosensing and imaging: novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications

Quantum-effect-based nanosensing and imaging: novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic applications

dr Adam Filipkowski

Zakład Fotoniki Instytut Geofizyki FUW

Photonics Seminar
April 7, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Efficient optical computing with exciton-polaritons

Efficient optical computing with exciton-polaritons

prof. Michał Matuszewski

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Open lecture
April 4, 2022, 4:30 p.m.
on-line,

On the fractal reconstruction of velocity and scalar fields in turbulent flow

On the fractal reconstruction of velocity and scalar fields in turbulent flow

dr inż. Marta Wacławczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Atmospheric physics seminar
April 1, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Copper-zinc oxides for PEC hydrogen production

Copper-zinc oxides for PEC hydrogen production

dr Linh Trinh

grupa dr hab. Renaty Solarskiej CeNT (Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych)

Photonics Seminar
March 31, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Official launch: COP26 Knowledge for Glasgow

Official launch: COP26 Knowledge for Glasgow

COP26 Presidency and UK's Science and Innovation Network

United Nations Climate Change

Event
March 30, 2022, 2:30 p.m.
on-line,

The role of tropical waves in the genesis of tropical cyclone Seroja

The role of tropical waves in the genesis of tropical cyclone Seroja

mgr Beata Latos

Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk

Atmospheric physics seminar
March 25, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Light-matter coupling in coupled optical microcavities

dr hab. Jan Suffczyński

Wydział Fizyki UW

Photonics Seminar
March 24, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, 1.03

Czy uderzy w nas asteroida?

dr Anna Łosiak

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Open lecture
March 21, 2022, 6 p.m.
on-line, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Contactless optical hygrometry in turbulent Leipzig Aerosol Cloud Interaction Simulator (LACIS-T)

Contactless optical hygrometry in turbulent Leipzig Aerosol Cloud Interaction Simulator (LACIS-T)

mgr Robert Grosz

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Atmospheric physics seminar
March 18, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Kontrola dyspersji w metamateriałach hiperbolicznych

Controlling optical properties of hyperbolic metamaterials

dr Bartosz Janaszek

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

Photonics Seminar
March 17, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Potencjały wzrokowe wykorzystywane w BCI

Potencjały wzrokowe wykorzystywane w BCI

Mgr Marian Dovgialo

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Vision science - seminar
March 16, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5,

Quantum atom optics using pair correlation measurements

Quantum atom optics using pair correlation measurements

prof. Chris Westbrook

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda FUW

Open lecture
March 14, 2022, 4:30 p.m.
on-line,

Micro-Metamaterial Antenna using the PANDA Ring Circuit

Micro-Metamaterial Antenna using the PANDA Ring Circuit

mgr Edward Arumona

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Photonics Seminar
March 10, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Dwie metody określania zmiany jasności komety podczas jej wybuchu

dr Marcin Wesołowski

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminar in lithosphere and planetology physics
March 4, 2022, 1 p.m.
on-line,

Breaking the diffraction limit by measuring photon correlations

Breaking the diffraction limit by measuring photon correlations

dr Radosław Łapkiewicz

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki, FUW

Photonics Seminar
March 3, 2022, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Wybrane kierunki badań naukowych doktora Rafała Brygoły

dr Rafał Brygoła

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Vision science - seminar
March 2, 2022, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala B2.08a