IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive

11/06/2018
NEW PUBLICATION: "The geophysical characteristic of the lower lithosphere and asthenosphere in the marginal zone of the East European Craton"
Grad M., Puziewicz J., Majorowicz J., Chrapkiewicz K., Lepore S., Polkowski M., Wilde-Piórko M.

11/06/2018
NEW PUBLICATIONS: "All-normal dispersion supercontinuum generation in photonic crystal fibers with large hollow cores infiltrated with toluene"
Hoang V.H., Kasztelanic R., Anuszkiewicz A., Stepniewski G., Filipkowski A., Ertman S., Pysz D., Wolinski T., Xuan K.D., Klimczak M., and Buczynski R.

10/25/2018
NEW PUBLICATION: "Analysis of the primary and secondary microseisms in the wavefield of the ambient noise recorded in northern Poland"
Lepore S., Grad M.

EVENTS

CurrentArchive

11/22/2018 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminar
dr hab. Rafał Kasztelanic
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
Detektor Shacka-Hartmanna i szczypce optyczne na bazie nanostrukturalnych gradientowych elementów optycznych

11/23/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
dr Maciej Łoziński, dr Piotr Ziółkowski, prof. Anna Wysocka
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych

11/23/2018 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, B0.14
Seminar
mgr Michał Chiliński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling