IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive


Feb. 22, 2024

Wildfires: o wzroście liczby wielkoskalowych pożarów i ich wpływie na atmosferę

Projekt NCN Sonata dr Olgi Zawadzkiej-Mańko, badający wpływ aerozolu pochodzącego z pożarów biomasy na fizyczne własności atmosfery, budżet radiacyjny i jakość powietrza nad Europą Centralną

EVENTS

CurrentArchive


March 4, 2024, 11 a.m., ul. Pasteura 5, sala 0.06

Open lecture

DNA damage and repair in cells exposed to radiation

dr hab. Beata Brzozowska

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

March 6, 2024, 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 2.07

Vision science - seminar

mgr Małgorzata Patrzykont

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

March 8, 2024, 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM

Atmospheric physics seminar

Multi-model time-lagged ensemble (ICMENS) – results of the LOBSTER project

dr Marta Kopeć

ICM UW