IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive


Jan. 18, 2022

All solid polarization maintaining silica fiber with birefringence induced by anisotropic metaglass

Anuszkiewicz A., Bouet M., Michalik D., Stepniewski G., Kasztelanic R., Filipkowski A., Pysz D., Cassez A., Klimczak M., Bouwmans G., Mussot A. and Buczynski R.

Jan. 17, 2022

Development of gradient index microlenses for the broadband infrared range

Kasztelanic R., Filipkowski A., Pysz D., Nguyen H.T., Stepien R., Liang S., Troles J., Karioja P. and Buczynski R.

EVENTS

CurrentArchive


Jan. 19, 2022, 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Vision science - seminar

Żaluzje słoneczne w oku człowieka

dr hab. Wojciech Grudziński

Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Jan. 20, 2022, 10 a.m., on-line

Jan. 20, 2022, 12:15 p.m.

Event

Webinarium || Misja UE: Adaptacja do zmian klimatu – jak uzyskać odporność klimatyczną do 2030

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN

Jan. 20, 2022, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02

Photonics Seminar

Impact of polymer solar cells architecture (standard and inverted) on efficiency and ageing character

mgr Wojciech Mech

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki Doświadczalnej FUW