IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive

05/16/2018
NEW PUBLICATION: "Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses"
Dinh Q.H., Pniewski J., Van H.L., Ramaniuk A., Long V.C., Borzycki K., Xuan K.D., Klimczak M., and Buczyński R.

04/12/2018
PhD student position in numerical modeling of convective clouds
Project of National Science Center - Untangling microphysical impacts on shallow convective clouds. Submission deadline 31.05.2018.

04/12/2018
PhD student position in numerical modeling of convective clouds
Project of National Science Center - Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model. Submission deadline 31.05.2018.

EVENTS

CurrentArchive

06/07/2018 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminar
dr hab. Rafał Kotyński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe

06/08/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
mgr Kacper Wojtysiak, dr Mateusz Moskalik, dr Oskar Głowacki, dr hab. Agnieszka Herman
Wykorzystanie metod geofizycznych w badaniach falowania wiatrowego na przykładzie fiordu Hornsund

06/15/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
dr hab. Leszek Czechowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
Program LABWA2015 i jego wykorzystanie do określenia położenia LAB lub innych właściwości litosfery