IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive

01/10/2019
NEW PUBLICATION: "Collective Strong Light-Matter Coupling in Hierarchical Microcavity-Plasmon-Exciton Systems"
Bisht A., Cuadra J., Wersäll M., Canales A., Antosiewicz T.J , and Shegai T.

01/08/2019
NEW PUBLICATION: "Surface-enhanced Raman scattering in graphene deposited on AlxGa1−xN/GaN axial heterostructure nanowires"
Kierdaszuk J., Tokarczyk M., Czajkowski K.M., Bożek R., Krajewska A., Przewłoka A., Kaszub W., Sobanska M., Żytkiewicz Z.R., Kowalski G., Antosiewicz T.J., Kamińska M., Wysmołek A., Drabińska A.

EVENTS

CurrentArchive

01/25/2019 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach

01/25/2019 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, B0.14
Seminar
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment

03/01/2019 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
mgr Agnieszka Płonka
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego