IGFEVENTS

CurrentArchive

03/29/2019 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, B4.58
Seminar
dr Marcin Wesołowski
Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

04/05/2019 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, B4.58
Seminar
dr hab. Konrad Kossacki
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

04/05/2019 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, B0.14
Seminar
dr Anna Odzimek
Instytut Geofizyki PAN
Electricity of Nimbostratus and Stratus clouds inferred from ground-based measurements at Geophysical Observatory in Swider, Poland, and from the atmospheric electric field measurements at Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen