IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive

03/13/2018
NEW PUBLICATION: "Anisotropy of Observed and Simulated Turbulence in Marine Stratocumulus"
Pedersen J.G., Ma Y-F., Grabowski W.W., Malinowski S.P.

EVENTS

CurrentArchive

04/05/2018 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminar
dr hab. Maciej Dems
Politechnika Łódźka
Modelowanie struktur podfalowych w laserach półprzewodnikowych

04/06/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
dr Katarzyna Misiura
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW; PIG PIB Warszawa
Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie

04/13/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
dr Piotr Witek
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Rzeki i jeziora Tytana – perspektywa po zakończeniu misji Cassini