IGFINFORMATION SERVICE

CurrentArchive

12/10/2018
NEW PUBLICATION: "Microphysical properties and radiative impact of an intense biomass burning aerosol event measured over Ny-Ålesund, Spitsbergen in July 2015"
Ritter C., Angeles Burgos M., Böckmann C., Mateos D., Lisok J., Markowicz K.M., Moroni B., Cappelletti D., Udisti R., Maturilli M. & Neuber R.

12/10/2018
NEW PUBLICATION: "Effective Optical Properties of Inhomogeneously Distributed Nanoobjects in Strong Field Gradients of Nanoplasmonic Sensors"
Czajkowski K.M., Świtlik D., Langhammer C., Antosiewicz T.J.

12/06/2018
NEW PUBLICATION: "Development of Dispersion-Optimized Photonic Crystal Fibers Based on Heavy Metal Oxide Glasses for Broadband Infrared Supercontinuum Generation with Fiber Laser"
Stępniewski G., Pniewski J., Pysz D., Cimek, J., Stępień R., Klimczak M., Buczyński R.

EVENTS

CurrentArchive

12/13/2018 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02
Seminar
mgr Andrzej Janaszek
Vigo Systems S.A.
Detektory podczerwieni z plazmonicznym wzmocnieniem absorpcji

12/14/2018 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58
Seminar
Dr hab. Paweł Wiejacz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja w Legionowie
Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce

12/14/2018 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, B0.14
Seminar
mgr Justyna Lisok
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015