IGFInstitute Council

Term of office 2020-2024:

 • dr hab. Tomasz ANTOSIEWICZ
 • prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI
 • prof. dr hab. Katarzyna CHAŁASIŃSKA-MACUKOW
 • prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI
 • dr hab. Rafał KASZTELANIC
 • dr hab. Mariusz KLIMCZAK
 • dr hab. Konrad KOSSACKI
 • dr hab. Rafał KOTYŃSKI, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Szymon MALINOWSKI
 • dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Hanna PAWŁOWSKA
 • dr hab. Jacek PNIEWSKI
 • dr hab. Iwona STACHLEWSKA
 • dr Tomasz STEFANIUK
 • prof. dr hab. Tomasz SZOPLIK

Members of the Instutute Council outside the IGF FUW:

 

Term of office 2016-2020:

 • prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI
 • prof. dr hab. Katarzyna CHAŁASIŃSKA-MACUKOW
 • mgr Arkadiusz CIESIELSKI (doktorant)
 • prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI
 • mgr Katarzyna DYL
 • dr hab. Konrad KOSSACKI
 • dr hab. Rafał KOTYŃSKI, prof. UW
 • prof. dr hab. Szymon P. MALINOWSKI
 • dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW
 • Michał MIKOŁAJCZYK (student)
 • prof. dr hab. Hanna PAWŁOWSKA
 • dr hab. Jacek PNIEWSKI
 • dr hab. Iwona STACHLEWSKA
 • prof. dr hab. Tomasz SZOPLIK.

Members of the Scientific Council outside the IGF FUW: