IGFProponowane tematy prac

 
Rodzaj pracy Tytuł / Promotor Okres dostępności Status dostępności
Doktorska
Synergistic retrieval of radar-lidar data for aerosol and cloud typing.
dr Iwona S. Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW (iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl)
2017/2020 zajęty
Doktorska
Raman lidar derived optical and microphysical properties of long-range transported biomass burning particles.
dr Iwona S. Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW (iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl)
2016/2019 zajęty
Magisterska
Warszawski Smog - sondowanie epizodów smogowych z użyciem lidaru NARLa
dr Iwona S. Stachlewska
2017/2019 zajęty
Magisterska
Badania sedymentacji w basenie sedymentacyjnem: zastosowanie dla nietypowych rzek
L. Czechowski
2018/2020 dostępny
Magisterska
Wirujący zbiornik - fizyczny model cyrkulacji globalnej atmosfery ziemskiej i atmosfer planetarnych oraz gwiezdnych.
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2017/2018 dostępny
Magisterska
Badanie rozmiaru i ruchu kropel chmurowych z wykorzystaniem Particle Imaging Velocimetry w kilku długosciach fali
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2017/2018 dostępny
Magisterska
Energia i skale turbulencji atmosferycznej
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2017/2018 dostępny
Magisterska
Analiza statystyczna właściwości aerozoli na podstawie danych lidarowych stacji EARLINET w Warszawie (realization in Polish or English).
dr Iwona S. Stachlewska
2018/2019 dostępny
Magisterska
Synergia analiz danych lidarów satelitarnych i naziemnych w ramach aktywności Cal-Val Europejskiej Agencji Kosmicznej (realization in Polish or English).
dr Iwona S. Stachlewska
2018/2019 dostępny
Magisterska
Badanie drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach
prof. dr hab. Szymon Malinowski
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Spektrometria kompresywna wykorzystująca dynamiczne elementy opóźniające
dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008
2018/2019 dostępny
Licencjacka
Obliczeniowe obrazowanie widmowe (Multispectral computational ghost imaging)
dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008
2018/2019 dostępny
Licencjacka
Ocena stanu jakości powietrza na podstawie obrazów z kamer przemysłowych
dr hab. Krzysztof Markowicz
2017/2019 dostępny
Licencjacka
Wirujący zbiornik - fizyczny model cyrkulacji globalnej atmosfery ziemskiej i atmosfer planetarnych oraz gwiezdnych.
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Badanie ruchu kropel chmurowych metodą Particle Imaging Velocimetry
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Drobnoskalowe fluktuacje temperatury w chmurach
prof. dr hab. Szymon Malinowski
2017/2018 dostępny