IGFProponowane tematy prac

 
Rodzaj pracy Tytuł / Promotor Okres dostępności Status dostępności
Doktorska Effect of allergenic pollen particles on urban pollution properties (realization in Polish or English)
Dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof UW (realizacja mgr Artur Tomczak)
2021/2024 zajęty