IGFTematy prac

 
Rodzaj pracy Tytuł / Promotor Okres dostępności Status dostępności
Doktorska
Synergistic retrieval of radar-lidar data for aerosol and cloud typing.
dr Iwona S. Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz (iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl)
2017/2020 zarezerwowany
Doktorska
Raman lidar derived optical and microphysical properties of long-range transported biomass burning particles.
dr Iwona S. Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz (iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl)
2016/2019 zarezerwowany
Magisterska
Statistical evaluation of aloft aerosol properites based on lidar data at EARLINET site in Warsaw (2013-2017).
dr Iwona S. Stachlewska
2017/2019 dostępny
Magisterska
Validation and joint evaluation of setellite lidar data with ground-based lidar data.
dr Iwona S. Stachlewska
2017/2018 dostępny
Magisterska
Decadal analyses of boundary layer height dynamics over Warsaw (2008-2017).
dr Iwona S. Stachlewska
2017/2018 dostępny
Magisterska
Badanie drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach
prof. dr hab. Szymon Malinowski
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Badanie epizodów pylenia alergennego na podstwie pomiarów lidarowych w Warszawie (realization in Polish or English)
dr Iwona S. Stachlewska
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Fale Dyakonova na granicy dwójłomnych ośrodków dwuosiowych
dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Fourierowskie obrazowanie jednopunktowe z oświetleniem binarnym
dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008
2017/2018 dostępny
Licencjacka
Drobnoskalowe fluktuacje temperatury w chmurach
prof. dr hab. Szymon Malinowski
2017/2018 dostępny