IGFZakład Optyki Informacyjnej, IGF FUW

Zakład Optyki Informacyjnej

Wydział Fizyki UW, IGF

Pracownicy i doktoranci ZOI    Projekty badawcze    Publikacje    Laboratoria

W zakładzie optyki informacyjnej prowadzimy badania dotyczące optyki, fotoniki i optometrii, głównie związane z projektowaniem i wytwarzaniem struktur fotonicznych i nanooptycznych oraz modelowaniem elektromagnetycznym. Zajmujemy się nowymi materiałami dla przyszłych zastosowań w fotonice, plazmonice i fotowoltaice. W ostatnich latach w ZOI prowadzone były badania w ramach projektów dotyczących plazmoniki, optycznych metamateriałów warstwowych, obrazowania nadrozdzielczego, fotowoltaiki, światłowodów fotonicznych i nanostrukturyzowanych, mikroskopii SNOM i optycznych zastosowań teorii oszczędnego próbkowania.

Nasz zakład jest wyposażony w szereg laboratoriów optycznych. Do posiadanej przez nas aparatury należą m.in. próżniowa napylarka cienkich warstw z wiązką elektronową oraz mikroskop elektronowy i mikroskopy skaningowe optyczne bliskiego pola i sił atomowych.

ZOI jest członkiem Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT) znajdującego się na polskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej (Liderem ZOI w NLPQT jest Tomasz Szoplik). 

Prekursorem Zakładu Optyki Informacyjnej była pracownia holograficzna utworzona przez obecnych profesorów Katarzynę Chałasińską-Macukow i Tomasza Szoplika, przyłączona do Instytutu Geofizyki w 1980 roku w celu prowadzenia badań nad metodami holograficznego zapisu obrazów, pamięciami holograficznymi, holograficznym badaniem mgieł, a także metodami rozpoznawania obrazów.

Kierownikiem zakładu jest  Rafał Kotyński.

 

Kierunki i specjalności studiów: specjalność z fotoniki i europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich

 

 

W zakładzie optyki informacyjnej działają następujące grupy badawcze:

Grupy związane z nanofotoniką, plazmoniką, materiałami funkcjonalnymi i nadrozdzielczością:

  • Nanofotonika (Tomasz Antosiewicz) - oddziaływanie światła z materią zdeterminowane jest przez jej skład oraz rozkład w przestrzeni. W grupie badawczej zajmujemy się odkrywaniem jak ukształtowanie przestrzenne materii w nanometrowej skali wpływa na jej oddziaływanie ze światłem i w jaki sposób można wykorzystać te zjawiska w budowie wydajniejszych urządzeń. Nasze badania wpisują się w światowy rozwój metamateriałów i nanofotoniki funkcjonalnej.
  • Obrazowanie nadrozdzielcze i obliczeniowe (Rafał Kotyński) - grupa zajmuje się metodami obrazowania pośredniego, w tym detekcją jednopunktową i teorią oszczędnego próbkowania, a także obrazowaniem nadrozdzielczym z użyciem optycznych metamateriałów warstwowych.
  • Materiały funkcjonalne (Tomasz Stefaniuk) - prace badawcze prowadzone w naszej grupie wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów.
  • Plazmonika (Piotr Wróbel) - grupa zajmujmuje się projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem oraz charakteryzacją nonostruktur plazmonicznych, jak również rozwojem nowych technik wytwarzania oraz charakteryzacji tychże nanostruktur do zastosowań w szeroko pojętej fotonice, fotowoltaice, bioczujnikach i innych.

 

Grupy związane ze światłowodami fotonicznymi, mikrooptyką  i optofluidyką:

  • Optyka stukturyzowana i optofluidyka (Ryszard Buczyński) - grupa badawcza optyki strukturyzowanej i optofluidyki ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i charakteryzacji światłowodów fotonicznych i nanostrukturyzowanych.
  • Mikrooptyka (Rafał Kasztelanic) - głównym zainteresowaniem grupy badawczej mikrooptyki jest modelowanie,
    charakteryzacja i praktyczne wykorzystanie elementów optycznych w skali mikro takich jak: soczewki gradientowe (GRIN), strukturyzowane elementy optyczne oraz macierze takich elementów. Badania prowadzone są zarówno w
    świetle widzialnym jak i w bliskiej podczerwieni.

 

Grupy związane z optometrią, psychofizyką widzenia i tworzeniem kliniki optometrycznej: