IGFLaboratoria
Lista

  Laboratorium/Lider Jednostka organizacyjna
banner-
Laboratorium Mechaniki Płynów
IGF, ZFA
Laboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych
Laboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych
IGF, ZFL
Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii
Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii
IGF, ZFL
Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Laboratorium Transferu Radiacyjnego
IGF, ZFA