IGFLaboratoria
Lista

  Laboratorium/Lider Jednostka organizacyjna
Laboratorium Mechaniki Płynów
Laboratorium Mechaniki Płynów
IGF, ZFA
Laboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych
Laboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych
IGF, ZFL
Laboratorium Pomiarów Zdalnych
Laboratorium Pomiarów Zdalnych
IGF, ZFA
Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii
Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii
IGF, ZFL
Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Laboratorium Transferu Radiacyjnego
IGF, ZFA