IGFdr Tomasz Stefaniuk

Tomasz Stefaniuk
 
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.22
+48 22 55 32 022
t.stefaniuk@igf.fuw.edu.pl

Dydaktyka

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (wykład)

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (ćwiczenia)

2017/2018 - Pracownia fizyczna dla zaawansowanych

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo i organizacyjny

Doktorzy

Licencjaci

Prace magisterskie

Prace licencjackie