IGFProjekt badawczo-organizacyjny

Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie fotoniki i nauk bazujących na fizyce kwantowe (PhoQuS@UW)

Kierownik zadania:
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytucja finansująca:
European Commission, 7th Framework Programme
Okres realizacji:
1 listopada 2012 - 30 listopada 2016

Celem projektu PhoQuS@UW (Fostering excellence in photonics and quantum science) było zwiększenie potencjału badawczego Wydziału Fizyki UW. Przez cztery lata wydziałowi fizycy zacieśnili współpracę z partnerami przemysłowymi i zainspirowali wielu młodych naukowców zajmujących się naukami o świetle.

Świat optyki od dawna oferuje naukowcom z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego doskonałe pole doświadczalne do badania konsekwencji manipulacji materią na poziomie pojedynczych atomów lub jonów. Naukowcy dokonali ogromnych postępów w manipulacji światłem na najbardziej fundamentalnym poziomie.

Zgromadzona podstawowa wiedza na temat działania świata optyki na poziomie kwantowym może przynieść przełomowe odkrycia technologiczne. Od laserów i technik obrazowania po komputery kwantowe – zdolność do spójnego kontrolowania materii na poziomie atomowym prawdopodobnie będzie mieć ogromny wpływ na wszelkie aspekty naszego życia w XXI wieku.

Dzięki funduszom unijnym projekt PhoQuS@UW umożliwił zatrudnienie doświadczonych pracowników naukowych do udziału w badaniach uznanych na arenie międzynarodowej. Ponadto przeprowadzono modernizację sprzętu badawczego, przez co Wydział postrzegany jest teraz jako cenny partner w krajowych i europejskich projektach badawczo-rozwojowych.

Część funduszy UE została wykorzystana na współorganizację konferencji naukowych, sesji specjalnych podczas konferencji oraz warsztatów, podczas których międzynarodowej społeczności badawczej przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe Wydziału. Wysoką jakość prowadzonych badań potwierdzają liczne publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych.

Dzięki wymianie naukowej pracowników w ramach projektu PhoQuS@UW Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zacieśnił współpracę z wiodącymi europejskimi ośrodkami badawczymi. Lepsza integracja z europejską przestrzenią badawczą (EPB) przyczyni się do rozwoju branży technologicznej w Europie. Rezultaty tych działań są już widoczne.

Na Uniwersytecie udało się stworzyć holograficzną pamięć atomową – urządzenie zdolne do generowania na żądanie grup fotonów oraz do ich przechowywania, przetwarzania i odczytywania. To nowe źródło pojedynczych fotonów może być wykorzystywane m.in. do bezpiecznej, szybkiej komunikacji kwantowej.

 


Cofnij