IGF


Piotr Wróbel
 
dr Piotr Wróbel
Kierownik ZOI
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.22
+48 22 55 32 022
pwrobel@igf.fuw.edu.pl

Dydaktyka

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (wykład)

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (ćwiczenia)

Pełnione funkcje

od III.2021 Kierownik Zakładu Optyki Informacyjnej

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny