IGFdr Piotr Wróbel

Piotr Wróbel  
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.22
+48 22 55 32 022
pwrobel@igf.fuw.edu.pl

Dydaktyka

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (wykład)

2017/2018 - Metody numeryczne w optyce (ćwiczenia)

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy