IGFPraca licencjacka

Fale Dyakonova na granicy dwójłomnych ośrodków dwuosiowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maria Bancerek

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki

2018

Niniejsza praca dotyczy powierzchniowych fal elektromagnetycznych zwanych falami Dyakonova.
Fale tego rodzaju mogą propagować się na brzegu kryształu dwójłomnego. Omówione zostały własności fal Dyakonova w różnych układach oraz potencjalne możliwości wykorzystania ich w praktyce. Najwięcej uwagi poświęcono układom zawierającym dwuosiowy kryształ dwójłomny , ze względu na powstawanie w nich nietypowych fal, tzw. ghost waves, łączących w sobie charakter zanikający oraz oscylujący w głąb kryształu. Występowanie takich fal opisał teoretycznie Narimanov w pracy z czerwca 2018 roku opublikowanej w czasopiśmie Physical Review A 98, 013818. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane wynikami symulacji numerycznych. Rozwiązując numerycznie równania Maxwella na granicy dwuosiowego ośrodka dwójłomnego oraz ośrodka dielektrycznego potwierdzono istnienie fal GW, otrzymano przykładowe rozkłady pola odpowiadające takim falom oraz powtórzono klasyfikację przestrzeni fazowej zawartej w ww. pracy uzyskując zbieżne wyniki.


Cofnij