IGFWładze

Obecne Władze IGF WF UW zostały wybrane na kadencję 2016 -2020


Zastępca dyrektora Instytutu Geofizyki


Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery


Kierownik Zakładu Fizyki Litosfery


Kierownik Zakładu Optyki Informacyjnej