IGFGrupy badawcze

W ramach Instytutu Geofizyki działa 7. grup badawczych realizująch badania w ramach...Fotonika

Lider grupy badawczej: dr hab. Rafał Kotyński

IGF, ZOI

więcej


Grupa dynamiki chmur i turbulencji atmosferycznej

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

IGF, ZFA

Badamy dynamikę chmur w pełnym zakresie skal od ruchu pojedynczych kropelek po dynamikę poszczególnych chmur i systemów chmurowych uwzględniając zjawiska turbulencji atmosferycznej oraz ich związek z wielkoskalową dynamiką i wpływ na systemy pogodowe oraz globalną cyrkulację atmosfery.
więcej


Grupa aerozolowa

Lider grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr Iwona S. Stachlewska

IGF, ZFA

W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne.
więcej


Grupa geodynamiczna

Lider grupy badawczej: dr hab. Leszek Czechowski

IGF, ZFL

Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu) i na powierzchni Ziemi i innych ciał(w tym procesy sedymentacji i przepływu) niebieskich
więcej


Lodowo-kometarna

Lider grupy badawczej: dr hab. Konrad Kossacki

IGF, ZFL

Prowadzimy badania ewolucji komet, Marsa i innych ciał kosmicznych na których występuje lód, nie koniecznie wodny. Zajmujemy się symulacjami komputerowymi, bezpośrednimi badaniami kosmicznymi, oraz pomiarami laboratoryjnymi. W laboratorium badamy własności różnych rodzajów lodu występujących w jądrach komet.
więcej


Mikrofizyka chmur

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

IGF, ZFA

Mikrofizyka chmur...
więcej


Sejsmiczna

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Marek Grad

IGF, ZFL

sejsmologia, głównie badanie struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi
więcej