IGFGrupy badawcze

Prace badawcze realizowane w  Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW przez zespoły naukowe w ramach następującej tematyki:Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne.
więcej


Dynamika chmur i turbulencja atmosfery

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Badamy dynamikę chmur w pełnym zakresie skal od ruchu pojedynczych kropelek, po dynamikę poszczególnych chmur i systemów chmurowych. Koncentrujemy się w badaniach na zjawisku turbulencji atmosferycznej i związkami (bezpośrednimi i pośrednimi) turbulencji w chmurach i atmosferze z systemami pogodowymi a nawet z cyrkulacją globalną.
więcej


Mikrofizyka chmur

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Badamy mikrofizykę i dynamikę chmur w pełnym zakresie skal czasowych i przestrzennych: od zjawisk zachodzących w skali pojedynczych cząstek (aerozoli, kropelek i kropel chmurowych) do zjawisk zachodzących w skali całej chmury.
więcej


Geodynamika Ziemi i planet

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu) i na powierzchni Ziemi i innych ciał (w tym procesy sedymentacji i przepływu) niebieskich
więcej


Komety lodowe

Lider grupy badawczej: dr hab. Konrad Kossacki

Prowadzimy badania ewolucji komet, Marsa i innych ciał kosmicznych na których występuje lód, nie koniecznie wodny. Zajmujemy się symulacjami komputerowymi, bezpośrednimi badaniami kosmicznymi, oraz pomiarami laboratoryjnymi. W laboratorium badamy własności różnych rodzajów lodu występujących w jądrach komet.
więcej


Sejsmologia

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Marek Grad

sejsmologia, głównie badanie struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi
więcej


Optyka stukturyzowana i optofluidyka

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Ryszard Buczyński

Grupa badawcza optyki strukturyzowanej i optofluidyki ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i charakteryzacji światłowodów fotonicznych.
więcej


Plazmonika

Lider grupy badawczej: dr Piotr Wróbel

Grupa zajmujmuje się projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem oraz charakteryzacją nonostruktur plazmonicznych, jak również rozwojem nowych technik wytwarzania oraz charakteryzacji tychże nanostruktur do zastosowań w szeroko pojętej fotonice, fotowoltaice, bioczujnikach i innych.
więcej


Materiały funkcjonalne

Lider grupy badawczej: dr Tomasz Stefaniuk

Prace badawcze prowadzone w naszej grupie wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów.
więcejIntegracja sensoryczna

Lider grupy badawczej: dr Maciej Sokołowski

Sensory integration
więcej


Obrazowanie nadrozdzielcze i obliczeniowe

Lider grupy badawczej: dr hab. Rafał Kotyński

Grupa zajmuje się metodami obrazowania pośredniego, w tym detekcją jednopunktową i teorią oszczędnego próbkowania, a także obrazowaniem nadrozdzielczym z użyciem optycznych metamateriałów warstwowych.
więcej


Psychofizyka widzenia

Lider grupy badawczej: dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Psychofizyka bada relacje ilościowe między bodźcami fizycznymi i wywołanymi przez nie wrażeniami zmysłowymi. Klasyczne zadania psychofizyki to wyznaczanie wartości progowych bodźców oraz rozwijanie modelu idealnego obserwatora. Psychofizyka widzenia (visual psychophysics) jest działem psychofizyki. W tym wypadku bodźcami fizycznymi (w opisie falowym) są fale elektromagnetyczne z obszaru widma widzialnego i bliskiej podczerwieni.
więcej


Nanofotonika

Lider grupy badawczej: dr hab. Tomasz Antosiewicz

Oddziaływanie światła z materią zdeterminowane jest przez jej skład oraz rozkład w przestrzeni. Startując z pewnej ilości danego pierwiastka i zmieniając jego ukształtowanie możliwe jest otrzymanie zarówno bardzo dobrego lustra, (prawie) doskonałej czerni, jak i wielobarwnej gamy kolorów. W grupie badawczej zajmujemy się odkrywaniem jak ukształtowanie przestrzenne materii w nanometrowej skali wpływa na jej oddziaływanie ze światłem i w jaki sposób można wykorzystać te zjawiska w budowie wydajniejszych urządzeń. W naszych badaniach wykorzystujemy wiedzę z optyki, elektrodynamiki i wybranych elementów ciała stałego. Zajmujemy się głównie modelowaniem komputerowym i rozwojem modeli analitycznych, a nasze przewidywania i modele testujemy przy współpracy na Wydziale Fizyki jak i z grupami badawczymi w Chalmers University of Technology i Universidad Autónoma de Madrid. Nasze badania wpisują się w światowy rozwój metamateriałów i nanofotoniki funkcjonalnej.
więcej


Mikrooptyka

Lider grupy badawczej: dr hab. Rafał Kasztelanic

Głównym zainteresowaniem grupy badawczej mikrooptyki jest modelowanie, charakteryzacja i praktyczne wykorzystanie elementów optycznych w skali mikro takich jak: soczewki gradientowe (GRIN), strukturyzowane elementy optyczne oraz macierze takich elementów. Badania prowadzone są zarówno w świetle widzialnym jak i w bliskiej podczerwieni.
więcej