IGFGrupy badawcze

Prace badawcze realizowane w  Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW przez zespoły naukowe w ramach następującej tematyki:Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr Iwona S. Stachlewska

W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne.
więcej


Dynamiki chmur i turbulencji atmosfery

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Badamy dynamikę chmur w pełnym zakresie skal od ruchu pojedynczych kropelek, po dynamikę poszczególnych chmur i systemów chmurowych. Koncentrujemy się w badaniach na zjawisku turbulencji atmosferycznej i związkami (bezpośrednimi i pośrednimi) turbulencji w chmurach i atmosferze z systemami pogodowymi a nawet z cyrkulacją globalną.
więcej


Mikrofizyka chmur

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Mikrofizyka chmur...
więcej


Geodynamika Ziemi i planet

Lider grupy badawczej: dr hab. Leszek Czechowski

Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu) i na powierzchni Ziemi i innych ciał (w tym procesy sedymentacji i przepływu) niebieskich
więcej


Komety lodowe

Lider grupy badawczej: dr hab. Konrad Kossacki

Prowadzimy badania ewolucji komet, Marsa i innych ciał kosmicznych na których występuje lód, nie koniecznie wodny. Zajmujemy się symulacjami komputerowymi, bezpośrednimi badaniami kosmicznymi, oraz pomiarami laboratoryjnymi. W laboratorium badamy własności różnych rodzajów lodu występujących w jądrach komet.
więcej


Sejsmologia

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Marek Grad

sejsmologia, głównie badanie struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi
więcejPlazmonika

Lider grupy badawczej: dr Piotr Wróbel

więcej


Materiały funkcjonalne

Lider grupy badawczej: dr Tomasz Stefaniuk

Prace badawcze prowadzone w naszej grupie wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów.
więcej