IGFGrupa badawcza

Optyka stukturyzowana i optofluidyka

Zakład Fotoniki

Lider grupy badawczej:


Grupa obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące nanostrukturyzowanych komponentów optycznych, takich jak płaskie soczewki gradientowe czy płaskie elementy fazowe do strukturyzacji wiązek świetlnych. Zespół zajmuje się również światłowodami aktywnymi i fotoczułymi z rdzeniem nanostrukturyzowanym, do zastosowań w laserach światłowodowych. Jednocześnie rozwija się w dziedzinie optofluidyki, tj. wykorzystania transparentych materiałów płynnych do zastosowań w optyce laserów, w biosensorach, czy w biomedycynie.

Projekt badawczy

mgr inż. Jolanta Lisowska
mgr Anupamaa Rampur
mgr inż. Paulina Stafiej
mgr Kamil Stawicki
mgr Iurii Venglovskyi