IGFGrupa badawcza


Optyka stukturyzowana i optofluidyka

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Ryszard Buczyński

Zakład Optyki Informacyjnej


Grupa obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące nanostrukturyzowanych komponentów optycznych, takich jak płaskie soczewki gradientowe czy płaskie elementy fazowe do strukturyzacji wiązek świetlnych. Zespół zajmuje się również światłowodami aktywnymi i fotoczułymi z rdzeniem nanostrukturyzowanym, do zastosowań w laserach światłowodowych. Jednocześnie rozwija się w dziedzinie optofluidyki, tj. wykorzystania transparentych materiałów płynnych do zastosowań w optyce laserów, w biosensorach, czy w biomedycynie.

Projekt badawczy

mgr inż. Dominik Dobrakowski
mgr Anupamaa Rampur
mgr inż. Paulina Stafiej urlop
mgr Thuy Van Hoang
dr Tomasz Stefaniuk
mgr inż. Damian Michalik
dr hab. Rafał Kasztelanic
mgr Hue Thi Nguyen
mgr Xavier Forestier
mgr inż. Przemyslaw Gołębiewski
mgr Tanvi Karpate

Współpracownicy

dr Adam Filipkowski
dr inż. Grzegorz Stępniewski
dr inż. Alicja Anuszkiewicz
dr inż. Marcin Franczyk
dr inż. Mariusz Klimczak

mgr inż. Jolanta Lisowska
mgr Kamil Stawicki
mgr Iurii Venglovskyi