IGFPolityka Cookies

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w serwisie internetowym Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

I. Definicje

Administrator - oznacza Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie igf.fuw.edu.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje plików Cookies

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się przez pliki cookies do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

IV. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez pliki cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili dokonać zmiany ustawień plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację Serwisu. Możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Ograniczenie plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.


Data zmiany strony 25 lutego 2022 20:40