IGFRada Instytutu

Członkowie Rady Instytutu w kadencji 2020-2024 z IGF FUW:

 • dr hab. Tomasz ANTOSIEWICZ
 • prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI - z-ca przewodniczącej Rady Instytutu
 • prof. dr hab. Katarzyna CHAŁASIŃSKA-MACUKOW
 • prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI
 • dr hab. Rafał KASZTELANIC
 • dr hab. Mariusz KLIMCZAK
 • dr hab. Konrad KOSSACKI
 • dr hab. Rafał KOTYŃSKI, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Szymon MALINOWSKI
 • dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Hanna PAWŁOWSKA - przewodnicząca Rady Instytutu
 • dr hab. Jacek PNIEWSKI
 • dr hab. Iwona STACHLEWSKA, prof. ucz.
 • dr Tomasz STEFANIUK
 • prof. dr hab. Tomasz SZOPLIK

spoza IGF FUW:

 

Członkowie Rady Naukowej w kadencj 2016-2020 z IGF FUW:

 • prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI
 • prof. dr hab. Katarzyna CHAŁASIŃSKA-MACUKOW
 • mgr Arkadiusz CIESIELSKI (doktorant)
 • prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI
 • mgr Katarzyna DYL
 • dr hab. Konrad KOSSACKI
 • dr hab. Rafał KOTYŃSKI, prof. UW
 • prof. dr hab. Szymon P. MALINOWSKI
 • dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW
 • prof. dr hab. Hanna PAWŁOWSKA - przewodnicząca Rady Naukowej
 • dr hab. Jacek PNIEWSKI
 • dr hab. Iwona STACHLEWSKA
 • prof. dr hab. Tomasz SZOPLIK

spoza IGF FUW: