IGFGrupa badawcza


Biofotonika i optyka widzenia

Lider grupy badawczej: dr hab. Jacek Pniewski

Zakład Optyki Informacyjnej