IGF


Oliwia Kaczkoś
 
mgr Oliwia Kaczkoś
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Oliwia.Kaczkos@fuw.edu.pl