IGFGrupa badawcza


Mikrofizyka chmur

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Zakład Fizyki Atmosfery


Badamy mikrofizyczne i dynamiczne własności chmur konwekcyjnych w szeroki zakresie skal przestrzennych i czasowych: od procesów zachodzących w skali pojedynczych cząstek aerozoli i kropelek chmurowych (aktywacja, wzrost kondensacyjny oraz w wyniku zderzeń i zlepiania cząstek) do procesów zachodzących w skali całej chmury. Rozwijamy i wykorzystujemy Lagranżowski Model Chmurowy, w którym przepływ w skali chmury obliczany metodą dużych wirów (LES - Larrge-Eddy Simulation) jest połączony z lagranżowskim opisem cząstek chmurowych.

Rozwijamy oprogramowanie służące do modelowania numerycznego chmur:

libmpdata++ - bilbioteka służąca do rozwiązywania uogólnionego równania ruchu
https://github.com/igfuw/libmpdataxx/

libcloudph++ - biblioteka służacą do modelowania  mikrofizyki chmur
https://github.com/igfuw/libcloudphxx/wiki

UWLCM - model LES oparty o libmpdata++ i libcloudph++
https://github.com/igfuw/UWLCM

Projekt badawczy

Eksperyment

dr Gustavo Abade
dr Piotr Dziekan
dr Valerian Jewtoukoff
mgr Daniel Albuquerque
mgr inż. Piotr Żmijewski

Współpracownicy

prof. dr hab. Wojciech Grabowski - National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA
prof. dr Piotr Smolarkiewicz - European Centre for Medium-Range Weather Forecast, Reading, UK
dr. Shin-ichiro Shima - University of Hyogo, Kobe, Japan

dr Maciej Waruszewski
dr Sylwester Arabas
dr Anna Jaruga