IGFProjekt

Przetwarzanie aerozoli przez chmury - symulacje ab initio uwzględniające efekty zderzeń i reakcji chemicznych zachodzących w kropelkach chmurowych

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 22 lipca 2015 - 21 stycznia 2017

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
PRELUDIUM
- -
dr Anna Jaruga Kierownik projektu

-

Cofnij