IGFProject

Przetwarzanie aerozoli przez chmury - symulacje ab initio uwzględniające efekty zderzeń i reakcji chemicznych zachodzących w kropelkach chmurowych

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: July 22, 2015 - Jan. 21, 2017

dr Anna Jaruga Project leader


Back