IGF


Hanna Pawłowska
 
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.35
+48 22 55 32 035
hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl
 • Mikrofizyczne własności chmur.
 • Pośredni wpływu aerozolu na klimat.
 • Procesy formowania opadu w chmurach oraz ich wpływ na własności radiacyjne chmur.
 • Wciąganie i mieszanie w chmurach konwekcyjnych w aspekcie wpływu na własności radiacyjne chmur. 
 • Modelowanie chmurowych procesów mikrofizycznych z wykorzystaniem nowatorskich metod opisu cząstek chmurowych (aerozolu, kropelek chmurowych, kropel opadu).
 • Tworzenie europejskiej infrastruktury badawczej EUFAR.

Stopnie i tytuły

 

 • 2012 : Profesor nauk fizycznych
 • 2000 : Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie geofizyki - fizyki atmosfery, Instytut Geofizyki PAN
  Tytuł pracy: Mikrofizyczne i radiacyjne własności chmur stratocumulus.
 • 1991 : Doktor nauk przyrodniczych w zakresie fizyki atmosfery, Instytut Geofizyki PAN
  Tytuł pracy: Wpływ parametryzacji opadu na rozwój prądów zastępujących w modelach chmur konwekcyjnych. 
  Promotor: prof. Krzysztof Haman
 • 1982 : Magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Tytuł pracy: Wybrane własności termodynamiczne półprzewodników pół-magnetycznych. Automatyzacja pomiarów podatności magnetycznej i pomiarów transportowych. Promotor: Tomasz Dietl

 

Zatrudnienie

 • od 2002 :      profesor w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1999-2000 : Laboratoire de Meteorologie Dynamique (LMD),  Paryż, Francja
 • 1993-1998 : Centre National de Recherches Meteorologiques, Meteo-France, Tuluza, Francja
 • 1992-2002 : adiunkt w Instytucie Geofizyki
 • 1982-1992 : asystent w Instytucie Geofizyki

 

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • od 2005 : National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, Colorado, kilku-tygodniowe pobyty
 • 1992 : Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt (DLR), Oberpfaffenhofen, Niemcy, trzy-miesięczny staż 

 

Pełnione funkcje

 • 2005-2016 : Dyrektor Instytutu Geofizyki 
 • 2002-2003 : Prodziekan ds. finansowych Wydziału Fizyki

 

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • 2021-         : Członek Scientific Advisory Board Leibnitz Institute for Tropospheric Research e.V. (TROPOS) w Lipsku 
 • 2016-2024: Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Geofizyki
 • 2016-2019 : Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • 2013-2018 : Przewodnicząca Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu
 • 2012-2016 : Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów
 • 2008-2012 : International Commission on Clouds and Precipitation (http://www.iccp-iamas.org)
 • 2008-2013 : Międzynarodowa Rada Naukowa w Instytucie Meteorologicznym Maxa Plancka w Hamburgu
 • 2005-2009 : Komitet Sterujący pakietu zadaniowego "Access to Infrastructures" sieci doskonałości ACCENT (Aerosol Chemical Composition Change European Network of Excellence), 6.PR UE
 • 2005-2008 : SAC ESF (Scientific Advisory Committee, European Science Foundation)  projektu EUFAR (European Fleet for Airborne Research), 6.PR UE
 • 2002-2020 : Członek Komisji Budżetowej Rady Wydziału Fizyki
 • 2002/2003, 2004-2016 : Rada Wydziału Fizyki
 • 1993 i od 2000 : Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki

 

 • Pawlowska, H., and B. Shipway, 2020, Clouds as Particles, in Siebesma, A., Bony, S., Jakob, C., & Stevens, B. (Eds.). (2020). Clouds and Climate: Climate Science's Greatest Challenge. Cambridge: Cambridge University Press., ISBN: 9781107061071

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment