IGFProjekt

Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 13 marca 2007 - 12 maja 2009


Cofnij