IGFProjekt badawczy

Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
13 marca 2007 - 12 maja 2009
-

Cofnij