IGFProjekt

Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 13 marca 2007 - 12 maja 2009

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
-

Cofnij