IGFResearch project

Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Project leader:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
March 13, 2007 - May 12, 2009
-

Back