IGFProject

Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: March 13, 2007 - May 12, 2009


Back