IGFProjekt badawczo-rozwojowy

Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
18 listopada 2010 - 31 grudnia 2013

Inwestycja aparaturowa finansowana z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach której zakupiono aparaturę do badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego.


Cofnij