IGFProjekt

Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”

Typ projektu: Projekt badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 18 listopada 2010 - 31 grudnia 2013

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -

Inwestycja aparaturowa finansowana z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach której zakupiono aparaturę do badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego.


Cofnij