IGFResearch & Development Project

Research infrastructure for investigation of the impact of atmospheric aerosol on climate

Project leader:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
Nov. 18, 2010 - Dec. 31, 2013

Inwestycja aparaturowa finansowana z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach której zakupiono aparaturę do badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego.


Back