IGFProject

Research infrastructure for investigation of the impact of atmospheric aerosol on climate

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research & Development Project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Nov. 18, 2010 - Dec. 31, 2013

Inwestycja aparaturowa finansowana z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach której zakupiono aparaturę do badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego.


Back