IGFPublikacja

Microphysics/radiation interaction in stratocumulus cloud during EUCREX mission 206 case study

Pawlowska, H., J. L. Brenguier, Y. Fouquart, W. Armbruster, J. Descloitres, J. Fischer, A. Fouilloux, J. F. Gayet, S. Gosh, P. Jonas, F. Parol, J. Pelon, and L. Schueller

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Atmos. Res.

Vol. 55, Issue 1, 2000, 85-102, 10.1016/S0169-8095(00)00058-2

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij