IGFPraca magisterska

Mikrofizyczna struktura chmur cumulus strefy pasatowej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Powiązane dokumenty:

Anna Jaruga

Hanna Pawłowska

Wydział Fizyki UW

2011

https://apd.uw.edu.pl/diplomas/86899/

Mikrofizyczna struktura płytkich chmur konwekcyjnych strefy pasatowej została opisana na podstawie pomiarów lotniczych z kampanii badawczej RICO. Przedstawiony został wpływ procesów mieszania chmur z otoczeniem na mikro i makrofizyczne własności pola płytkich chmur konwekcyjnych. W skali makro pokazane zostały spowodowane mieszaniem fluktuacje pola wilgotności właściwej występujące przy brzegu chmur. W mikroskali analizowano widmo rozmiarów i koncentracji kropelek chmurowych.


Cofnij