IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie mieszania podskalowego w modelach numerycznych płytkiej konwekcji

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dorota Jarecka

prof. dr hab. Hanna Pawłowska, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij