IGFDoctoral dissertation

Modelowanie mieszania podskalowego w modelach numerycznych płytkiej konwekcji

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Dorota Jarecka

prof. dr hab. Hanna Pawłowska, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski

Wydział Fizyki UW

2012


Back