IGFProjekt

ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network

European Commission, 6th Framework Programme


Typ projektu: Projekt badawczo i organizacyjny

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 11 października 2011 - 11 października 2015


Cofnij