IGFProjekt badawczo-organizacyjny

ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network

Główny wykonawca:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Instytucja finansująca:
European Commission, 6th Framework Programme
Okres realizacji:
11 października 2011 - 11 października 2015

ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network) to europejski projekt mający na celu integrację europejskich stacji naziemnych, wyposażonych w zaawansowaną aparaturę do pomiarów atmosfery w zakresie aerozoli, chmur i krótkożyciowych gazów. ACTRIS będzie odgrywał kluczową rolę we wspieraniu rozwoju nowej wiedzy i polityki w zakresie zmian klimatu, jakości powietrza i transportu zanieczyszczeń na dalekie odległości.

ACTRIS tworzy nową generację naziemnego komponentu systemu obserwacyjnego UE poprzez połączenie trzech istniejących infrastruktur badawczych EUSAAR, EARLINET, CLOUDNET oraz nowego komponentu sieci gazów śladowych w jedną skoordynowaną strukturę. ACTRIS jest finansowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej "Infrastruktury badawcze dla badań atmosfery".

http://www.actris.net/language/en-GB/Project.aspx


Cofnij