IGFPublikacja

Microphysical and radiative properties of stratocumulus

Pawlowska, H., J.L. Brenguier, and L. Schueller

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Physics and Chemistry of the Earth

24, Part B, 1999, 927-932

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij