IGFPraca magisterska

Analiza wciągania i mieszania w chmurach morskiej warstwy granicznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Powiązane dokumenty:

Ludmiła Buller

Hanna Pawłowska

Wydział Fizyki UW

2015

https://apd.uw.edu.pl/diplomas/87351/

Chmury startocumulus pokrywają znaczną powierzchnię Ziemi i mają duży wpływ na bilans radiacyjny Ziemi i jej klimat. W pracy przedstawiono analizę mikrofizycznych oraz optycznych własności chmur stratocumulus w zależności od stopnia zmieszania powietrza chmurowego z otaczającym. Porównane zostały dwie chmury powstałe w powietrzu różnego pochodzenia (naturalnego i antropologicznego) na podstawie pomiarów zebranych w kampanii ACE2. Szczególną uwagę poświęcono zmianie współczynnika k oraz zmianie właściwości chmur ze względu na ten parametr. Przeprowadzone analizy nie wykazały występowania zauważalnego trendu.


Cofnij